Ako nedocenenie počas dospievania môže súvisieť s vyhorením?

Ako nedocenenie počas dospievania môže súvisieť s vyhorením? Foto: Magdaléna Tomalová/Sóda

Žijeme v spoločnosti, ktorá je orientovaná na výkon. Pod vplyvom tlaku, aby sme urobili dobrú prácu, môžeme pociťovať, že sa problematika vyhorenia miestami oslavuje, akoby bola garanciou úspechu, čo vôbec nie je pravda. Sami za seba však môžeme rozhodnúť, či práca bude to jediné, čo nás definuje. So psychológom Matúšom Bakytom sme sa rozprávali o jeho osobnej skúsenosti s vyhorením a o tom, ako vo svojej súkromnej praxi pomáha klientom nastavovať si zdravé hranice (nielen) v práci. Pokračovanie.