EK aktualizujovala zoznam zakázaných leteckých spoločností (ZOZNAM)

Komisia aktualizovala zoznam zakázaných leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Európskej únie, pretože nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné štandardy. Zoznam zakázaných leteckých spoločností:

 Zakázané letecké spoločnosti

Zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti leteckej dopravy pre Európanov a všetkých ostatných cestujúcich je jadrom politiky Komisie v oblasti bezpečnosti letectva. Po poslednej aktualizácii bola do zoznamu zaradená spoločnosť Fly Bagdad. Základom tohto rozhodnutia sú obavy o bezpečnosť, ktoré zistila Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). To viedlo k rozhodnutiu neudeliť povolenie prevádzkovateľovi z tretej krajiny spoločnosti Fly Bagdad.