Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Európska komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o akte o kybernetickej odolnosti, ktorý Komisia navrhla v septembri 2022.

Akt o kybernetickej odolnosti je prvým právnym predpisom svojho druhu na svete. Zlepší sa ním úroveň kybernetickej bezpečnosti digitálnych produktov v prospech spotrebiteľov a podnikov v celej EÚ, keďže sa ním zavádzajú primerané povinné požiadavky kybernetickej bezpečnosti pre všetok hardvér a softvér, od detských monitorov, inteligentných hodiniek a počítačových hier až po firewall a smerovače. Produkty s rôznymi stupňami súvisiaceho rizika budú mať rôzne bezpečnostné požiadavky.