Európsky parlament vyhlásil granty pre médiá

Európsky parlament vyhlásil granty pre médiá Ilustr. reprofoto EP

Európsky parlament dnes 7. júla vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry a digitálne médiá zameranú na informovanie o Konferencii o budúcnosti Európy. Žiadosti možno predkladať do 1. septembra.

Európsky parlament plánuje prostredníctvom grantov spolufinancovať komunikačné aktivity tlačových agentúr a médií pôsobiacich v digitálnom prostredí, ktoré sa od novembra 2021 zamerajú na:

- poskytovanie pravidelných, spoľahlivých a pluralitných multimediálnych informácií o prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti Európy,
- motiváciu občanov k účasti na konferencii,
- zahájenie diskusie o budúcnosti EÚ so svojimi čitateľmi, divákmi či priaznivcami a sprostredkovanie jej výsledkov prostredníctvom online digitálnej platformy.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve nájdete na európskom portáli „Financovanie a verejné súťaže“ a čoskoro aj na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovanie komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 - 100.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70%.

Komunikačné aktivity by mali byť zamerané na informovanie verejnosti a dialóg s občanmi, ktorí sa zaujímajú o Európsku úniu a jej možnú budúcu reformu.

Medzi kľúčové kritériá, ktoré rozhodnú o udelení grantu, patrí potenciálny dosah, oslovovaná cieľová skupina a vplyv komunikačných aktivít na zvýšenie účasti občanov na konferencii. Aktivity by mali prebiehať na viacerých platformách a súčasťou predkladaného projektu by mala byť stratégia distribúcie v online prostredí vrátane sociálnych médií a prípadne informácie o interaktívnych službách zameraných na podporu dialógu s občanmi. Uchádzači by mali v žiadosti zároveň preukázať svoju aktuálnu úroveň sledovanosti.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17.00 (SEČ) dňa 1. septembra 2021. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by mal začať 2. septembra, úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní začiatkom októbra. Komunikačné aktivity by mali následne prebiehať v období od 1. novembra 2021 až do prijatia záverov Konferencie o budúcnosti Európy, najneskôr však do 30. júna 2022.