Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 12. ročník Novinárskej ceny

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 12. ročník Novinárskej ceny Foto: OSF

Novinári a iní autori majú opäť možnosť prihlásiť svoje najlepšie práce do súťaže Novinárska cena. Prihlásiť príspevky redaktorov, novinárov, blogerov, fotografov či karikaturistov, ktoré boli uverejnené v uplynulom roku, môže ktokoľvek.

"Tento rok sme pristúpili k viacerým zmenám, medzi najzásadnejšie a najviditeľnejšie patria názvy a rozdelenie kategórií. Nebudeme tajiť, že inšpiráciou nám bol spôsob, akým to spravili v našej sesterskej pražskej nadácii Open Society Fund. Ich Novinárska cena je síce značne mladšia, no napriek tomu nám ukázala spôsob, ako to spraviť prehľadnejšie a, hádam aj, lepšie," píše Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá je organizátorom súťaže.

Odborné kategórie pre rok 2015

Písaná žurnalistika

1. Najlepšia reportáž
2. Najlepší rozhovor
3. Najlepší analytický príspevok
4. Najlepší investigatívny príspevok
5. Najlepší komentár
6. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra
7. Najlepší článok uverejnený na blogu

Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika

8. Najlepšia reportáž
9. Najlepší rozhovor, beseda, diskusia
10. Najlepší investigatívny príspevok
11. Najlepšia fotografia

Prierezové kategórie

12. Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky
13. Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku
14. Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok

Špeciálne ocenenia

15. Česko-slovenská cena verejnosti
16. Cena Asociácie vydavateľov tlače
17. Cena Zastavme korupciu
18. Cena otvorenej spoločnosti