Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca O. Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Stanovisko Matice slovenskej:

 

Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by štát podporoval akúkoľvek polovojenskú či extrémistickú organizáciu prostredníctvom štátnych dotácií pre Maticu slovenskú, ako to naznačuje poslanec za SaS. Verejnoprávna ustanovizeň to považuje za hrubé poškodzovanie jej dobrého mena na verejnosti a urážku takmer 29-tisíc matičiarov po celom Slovensku.

Matica slovenská je pripravená bezodkladne poskytnúť súčinnosť Ministerstvu kultúry SR, aby preverilo matičné podujatia a aktivity financované zo štátnej účelovej dotácie. Nové vedenie, zvolené v novembri 2017, sa už viackrát mediálne i verejne dištancovalo od akýchkoľvek polovojenských a extrémistických skupín, s ktorými nespolupracuje ani spolupracovať nebude. Činnosť Matice slovenskej, ako aj jej stoviek miestnych, záujmových a vedeckých odborov po celom Slovensku je vyslovene zameraná na kultúrne, umelecké, historické, literárne, vzdelávacie, divadelné a vlastenecké aktivity. Zároveň ustanovizeň naštartovala spoluprácu s viacerými inštitúciami a organizáciami, ako sú samosprávy, najväčšie kresťanské cirkvi, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov či Múzeum SNP.

Nepravdivé tvrdenia o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami považuje Matica slovenská za účelovú konšpiráciu poslanca O. Dostála bez čo i len najmenšej znalosti o rozmanitej činnosti Matice slovenskej a jej 29-tisíc členov.