Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava Staré Mesto: Podporujeme zachovanie Zákona o umelom prerušení tehotenstva

Stanovisko Presbyterstva CZ ECAV Bratislava Staré Mesto k Manifestu Národného pochodu za život 2019.

Ochranu ľudského života vnímame ako centrálnu a podstatnú úlohu pre spoločnosť i cirkev. Súčasťou tohto procesu však musí byť vždy úcta k životu každého jednotlivca a rešpektovanie práva na slobodné rozhodnutie človeka ako bytosti stvorenej na obraz Boží.

Ochrana nenarodených detí je rovnako dôležitá ako ochrana života po narodení a ochrana životného prostredia, v ktorom majú žiť.

Sme presvedčení, že k väčšej ochrane života nepomôže sprísňovanie zákonov, ale prejavy porozumenia, skutky lásky, výchova a kvalitnejšie vzdelávania mladých ľudí v oblasti sexuálneho života, vytváranie lepších sociálnych podmienok pre život rodín a fungujúca ochrana pred násilím.

Evanjelická etika aj pri neľahkých otázkach vždy akceptovala legitímnu názorovú pluralitu a ponúkala alternatívne riešenia voči prísnemu legalizmu.

Vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť prezidentku SR, poslancov NR SR a vládu SR aby podporili zachovanie Zákona o umelom prerušení tehotenstva v súčasnom znení a prispeli k otvoreniu širokej odbornej diskusii aj o problémoch rodovej rovnosti a registrovaných partnerstvách.

Uvedené problematiky je možné uspokojivo riešiť len pri rešpektovaní základnej a nespochybniteľnej hodnoty, a tou je podľa nás láska k Bohu a človeku bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo a sexuálnu orientáciu.