Pastiersky list pozýva na pochod a rozoberá článok Trendu

Pastiersky list pozýva na pochod a rozoberá článok Trendu Foto: Nár. pochod za život

V nedeľu sa v katolíckych kostoloch číta pastiersky list, v ktorom slovenskí biskupi pozývajú na Národný pochod za život 2015, ktorý bude v Bratislave 20. septembra.

 


Veľkú časť listu venovali biskupi článku Trendu s názvom Vďaka, ale nebudem mať deti. Prečo je výhodné žiť život bez potomkov, z apríla tohto roka.
Článok je k knihe, ktorá približuje nový fenomén medzi pármi - Child-Free, sú to páry, ktoré fyziologicky môžu mať deti, ale rozhodli sa, že ich mať nebudú. „Autorka nepropaguje bezdetnosť ako životný štýl, ale bráni sa predsudku, že materstvo je pre každú ženu akousi prirodzenou požiadavkou spoločnosti. Najčastejšie ho sprevádza citové vydieranie rodiny, ktorá tvrdí, že rozhodnutie bude na staré kolená ľutovať až po osočovanie, že deti nenávidí," píše Trend.

 

Napríklad Americká moderátorka Chelsea Handler sa rozhodla s partnerom nemať deti. „Dôvodom nie je až tak averzia voči deťom, ale jednoducho starostlivosť o potomka je pre nich strata času a energie, ktorú chcú venovať inde."

"V texte o jednej zahraničnej knihe sa píše o ľuďoch materiálne dobre zabezpečených a predsa rozhodnutých nemať deti. Motivácie k takémuto rozhodnutiu prekvapujú rovnako, ako titulok článku - „Vďaka, ale nebudem mať deti. Prečo je výhodné žiť život bez potomkov". Materstvo ženy ako prirodzená požiadavka sa označuje za predsudok, alebo deti vyrušujúce v dopravných prostriedkoch za diskrimináciu ostatných cestujúcich," píšu biskupi v liste a kritizujú ľudí, ktorých príbehy Trend približuje. „Ďalšia výpoveď neváha výchovu detí pokladať za stratu času a energie, či vyjadriť obavu zo splodenia dieťaťa do takého bezcitného konzumného sveta. Nechýbajú ani obvinenia voči ľuďom rozhodnutým, že sa stanú rodičmi. Sú vraj často oveľa sebeckejší ako bezdetné páry, ktoré sú vraj podľa niektorých štúdii pre komunitu prospešnejšie ako rodiny s deťmi. „Princíp ženy rodičky" – citujeme doslova – „ostáva v spoločnosti hlboko zakorenený a to sa týka aj konzervatívneho Slovenska," píše sa v liste KBS. Podľa biskupov dôvodom takého rozhodnutia je strata nádeje. "Nádeje v to, že darovať život má zmysel, že obetovať sa má zmysel, že byť pre druhého má zmysel."

Viac: Celý text Pastierskeho listu

Článok Trendu využila KBS ako pozvánku na Národný pochod za život, ktorí podporuje tých, ktorí chcú mať deti. „Príďte na pokojnú manifestáciu všetkých ľudí dobrej vôle; príďte vydať spoločné svedectvo o zmysle nášho života, ktorý má východisko, smer i cieľ... Vykročme do ulíc Bratislavy ako ľudia, ktorí svoju nádej prežívajú spoločne a vzájomne sa v nej utužujú." Heslom tohoročného pochodu je „radosť zo života".

V pastierskom liste nebola ani zmienka o hlavnej udalosti týchto dní - utečeneckej kríze.