Nicholsonová víta rýchlu reakciu na jej výzvu vytvorenia jednotnej celoeurópskej aplikácie na boj s koronavírusom

Europoslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca vyzvali minulý týždeň Európsku komisiu a Európsky výbor pre ochranu údajov, aby bola vytvorená spoločná EÚ aplikácia, ktorá by slúžila ako zdroj informácií pre všetkých občanov a využívala centralizované dáta.

„Je zadosťučinením, že Európsky výbor pre ochranu údajov, ktorý je zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), vyzval členské krajiny rozvíjať spoločnú aplikáciu na boj s koronavírusom. V súčasnej situácii prijíma každý štát vlastné dekréty, ako aplikovať výnimky v rámci GDPR. Z nášho pohľadu to sťažuje nielen spoluprácu súkromného a verejného sektoru, ale najmä cezhraničnú spoluprácu v EÚ, ktorá je základom voľného pohybu. Naša exportná ekonomika je od neho závislá. Navyše sa stále na nás obracajú cezhraniční pracovníci, lebo im nestačia informácie na jednej strane hraníc, ale potrebovali by centralizované informácie. Spoločná analýza dát by tak mohla zrýchliť obnovenie voľného pohybu,“ uviedla Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Aplikácia by tiež mohla fungovať na kóde, ktorý analyzuje signály Bluetooth medzi mobilnými telefónmi s cieľom zistiť používateľov, ktorí sú dosť blízko na to, aby sa navzájom infikovali. „Pokiaľ nechceme mať celonárodnú karanténu dlhodobo a mať uzatvorené hranice, musíme využiť všetky technické možnosti, ktoré dnes máme k dispozícií a to aj spracovanie obrovských súborov dát,“ uzavrela predsedníčka výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.