Daňové priznanie 2021 - stiahnite si elektronické online tlačivá

Finančná správa zverejnila eFormuláre daňových priznaní za rok 2020. eFormuláre sú oddnes dostupné aj pre daňové priznanie pre daň z príjmu právnických osôb.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021): https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021): https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.510.html
Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 (vzor platný pre rok 2020, 2021): https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.477.html
Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020). https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.470.html
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.410.html