Nový cenník cestovných lístkov MHD v Bratislave, platných od 1. júna 2021

Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil nový cenník MHD aj nový, výrazne lacnejší ročný predplatný lístok na MHD. Z cenníky napríklad vypadol 15-minútový lístok. Takto vyzerá nový cenník MHD platný od 1. júla 2021:

Zmeny cien vysvetľuje primátor takto:

Vieme, že cena hrá dôležitú rolu pri rozhodovaní obyvateľov o výbere spôsobu prepravy po meste. Aby sme verejnú dopravu spravili dostupnejšou pre všetkých obyvateľov, v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, Bratislavskou integrovanou dopravou a.s., Bratislavským samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR predstavujeme v rámci komplexnej zmeny cenníka IDS BK nový, výrazne lacnejší ročný predplatný cestovný lístok za 199 EUR pre vnútromestské zóny 100 a 101, ktorý bude možné využívať od 1. júla 2021 v dopravných prostriedkoch všetkých dopravcov zapojených do IDS BK. Ide o zásadnú 25% zľavu oproti súčasnej cene 264,20 EUR. Aj keď po zmene cenníka sa cestovné za niektoré typy lístkov zvýšia, sme presvedčení, že práve lacnejšia ročná električenka spraví verejnú dopravu v IDS BK dostupnejšou pre všetkých obyvateľov, ktorí sa po meste pravidelne pohybujú. Výhodnejšiu cenu ročných predplatných lístkov budú môcť využiť cestujúci aj v regionálnych zónach IDS BK. Tým prispejeme k zatraktívneniu verejnej dopravy a k zníženiu dochádzajúcich obyvateľov Bratislavského kraja za prácou, do škôl a za inými aktivitami do Bratislavy individuálnou dopravou.

Z dostupných dát vieme, že práve držitelia ročného predplatného lístka majú tendenciu verejnú dopravu pravidelne využívať. Aj pre užívateľov osobných vozidiel sa vďaka električenke stáva verejná doprava dostupnejšou, nakoľko v dňoch, keď svoje auto nevyhnutne nepotrebujú, sú skôr naklonení zvoliť cestu verejnou dopravou bez potreby uvažovať o kúpe napr. jednorazového cestovného lístka.

Pre porovnanie ročný predplatný lístok vo Viedni po zľavnení dosahuje 365 eur. Zníženie sumy za ročný predplatný lístok malo vo Viedni za následok prudký nárast podielu verejnej dopravy a zníženie využívania automobilov v prospech ekologických druhov dopravy o šesť percent za jeden rok.

O dočasne zvýhodnenú ročnú električenku, ktorú sme akciovo ponúkli v obmedzenom termíne v roku 2019, prejavili cestujúci veľký záujem. V mesiaci september 2019, kedy platila zľava, si kúpilo celoročný predplatný lístok o 547% viac ľudí (18 405 ks) v porovnaní s mesiacom september 2018 bez zľavy (2 843 ks).

Lacná ročná električenka bude atraktívna aj pre tých, ktorí do Bratislavy dochádzajú autom. Držitelia predplatného lístka na MHD budú môcť parkovať na záchytných parkoviskách za zvýhodnenú cenu. Vytvoríme tak podmienky pre ďalšie odbremenenie bratislavských ulíc od tisícok áut, ktoré denne dochádzajú do mesta.

 Zavedením výhodnejšej električenky pre všetkých zároveň navrhujeme zrušiť Bratislavskú mestskú kartu, ktorá zvýhodňovala MHD iba pre menšiu časť obyvateliek a obyvateľov. Namiesto 10%-nej zľavy, vďaka ktorej držitelia BMK mali doteraz ročnú električenku za 237,78, od júla budú môcť všetci obyvatelia jazdiť verejnou dopravou po Bratislave za výrazne výhodnejšiu cenu 199 EUR. V konečnom dôsledku tak ušetria aj súčasní držitelia Bratislavskej mestskej karty.

 Bratislavská mestská karta bola v čase svojho vzniku v roku 2010 revolučným a novým vernostným systémom. Aktuálna využívanosť tejto karty, menej ako 10 percent všetkých obyvateľov mesta, už ale nemôže pokryť nároky na dostupnejšiu MHD pre čo najviac obyvateľov. Odstránením povinnosti zriadiť si BMK za účelom získania zľavy na verejnú dopravu zároveň znižujeme administratívnu bariéru k dostupnejšej MHD. Väčšina užívateľov tejto karty, až 65 percent, ju používali práve na zľavu pri cestovaní MHD. Už zakúpené predplatené cestovné lístky dobehnú na platforme Bratislavskej mestskej karty, následne tento produkt končí a ako nosič električenky bude možné zvoliť inú platobnú alebo dopravnú kartu.