Antigénové testy na samopoužitie: Návod v slovenčine

Rodičia študentov dostali pre deti od ministerstva školstva ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTY NA DOMÁCE POUŽITIE. Tu si môžte pozrieť návod Ministerstva zdravotníctva, ako ho použiť:

 https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf
Sprievodca pre samotestovanie https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf


 V prípade pozitivity informujete o tejto skutočnosti bezodkladne aj školu - triednu učiteľku (triedneho učiteľa) a riaditeľku školy.


PRERUŠENIE VYUČOVANIA

• V prípade pozitívneho prípadu v triede idú priame kontakty do 14-dňovej karantény (spolužiaci, učitelia) okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény t.j. sú plne zaočkovaní alebo prekonali v posledných 180 dňoch Covid-19, alebo sú zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania Covid-19. Podľa počtu takýchto žiakov následne rozhodneme, aká bude forma a organizácia vyučovania na nasledujúcich 14 dní. Určite je preto dôležité, aby sme v predstihu disponovali týmito informáciami.

• Ak je pozitívny na Covid-19 jeden z členov spoločnej domácnosti žiaka, ostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

• Ak je podozrenie na Covid-19 u člena spoločnej domácnosti žiaka - otec, matka, súrodenec atď. (je v karanténe z dôvodu označenia ako priamy kontakt alebo má príznaky ochorenia), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tohto člena domácnosti nepotvrdí ochorenie na Covid-19. Rodič túto skutočnosť ihneď ohlási škole a detskému lekárovi.