Premiér reaguje na správu od prezidentky

Stanovisko predsedu vlády Eduarda Hegera k správe prezidentky SR Zuzany Čaputovej k stavu republiky:

Prednesením správy o stave republiky si pani prezidentka plní svoju zákonnú povinnosť. Hlava štátu reflektovala na aktuálne krízy a témy, s ktorými sa vláda vysporiadava.

Slovenská republika je už viac ako dva roky v krízach. Pandémia, vojna na Ukrajine, energetická a inflačná kríza sú pre nás obrovskou skúškou. Novodobá história si nepamätá podobný sled tak negatívnych udalostí.

Vo všeobecnosti je zmyslom správy o stave republiky podľa slov prezidentky priniesť kritický pohľad na aktuálne dianie v krajine a nastaviť vláde SR a Národnej rade SR zrkadlo. V tomto kontexte teda vnímam aj vystúpenie pani prezidentky v NR SR.

Pani prezidentka však aj ocenila zásadné reformy, ktoré sa nám podarilo prijať v oblasti zdravotníctva, školstva, justície či ochrany prírody. Zároveň vyzdvihla kvalitu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý je kľúčovým zdrojom obnovy krajiny po období pandémie.

Na mnohé výzvy, ktoré pani prezidentka pomenovala, vláda už reagovala. V rámci protiinflačnej pomoci sme jednorazovo navýšili prídavok na dieťa v celkovej sume 83 mil. €. Seniorom sme už v júli vyplatili 13. dôchodok a v decembri vyplatíme aj mimoriadny dôchodok. Spolu to je viac ako 500 mil. €. Zároveň pristupujeme k valorizácii dôchodkov o viac ako 11%. Podporili sme nízkopríjmové a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov v hodnote skoro 40 mil. €. Predstavili sme schémy pomoci pre firmy za 900 mil. €, aby ľudia v dôsledku energetickej krízy neprišli o prácu. Pomoc s energiami pre domácnosti od nového roka je už v záverečnej fáze a bude predstavená v krátkom čase. Len musíme upresniť, že ľudia majú stále regulované ceny energií a doteraz žiadna domácnosť ešte nemá zvýšené náklady za energetické účty.

Považujem za veľmi dôležité, že pani prezidentka apelovala na prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok ako kľúčový predpoklad pomoci ľuďom. Rozpočtové provizórium je v tomto momente najhoršia možnosť.

Súhlasím s pani prezidentkou, že čelíme hybridným hrozbám a na ich zvládnutie sme neboli pripravení. Tiež môžeme len potvrdiť, že šírenie nenávisti a strachu v rámci politického zápasu jednou konkrétnou politickou stranou je nebezpečný hazard s náladami a emóciami v spoločnosti.

Ako predseda vlády vnímam, že spoločnosť je výrazne polarizovaná. Príčiny môžeme hľadať v krízach, ktorými si posledné dva roky prechádzame. K polarizácií však hlavne prispieva populizmus, ktorý hoci je súčasťou politického zápasu, dnes jeho používanie predstavuje hazard s negatívnymi náladami. Práve tu vidím našu spoločnú úlohu s pani prezidentkou, aby sme spoločne pôsobili na zmenu k lepšiemu.