SASKA: Rodičovský dôchodok porušuje GDPR. Slovensku hrozí pokuta až 20 miliónov eur

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) sa listom obracia na Úrad na ochranu osobných údajov z dôvodu možného porušenia smernice GDPR pri vyplácaní rodičovského dôchodku. Zásah do práv na ochranu osobných údajov, ktorý je sprevádzaný zverejňovaním výšky mzdy detí, môže v konečnom dôsledku znamenať pre Slovenskú republiku pokutu až vo výške 20 miliónov eur.

„V posledných dňoch sa šíria viaceré príbehy o tom, ako sa celé rodiny rozprávajú o výške platov svojich detí a súrodencov. Niektorí sa navyše dozvedajú informácie o nemanželskom dieťati svojho partnera, iní sú na pochybách, či im dieťa rodičovský dôchodok odoprelo alebo iba Sociálna poisťovňa urobila chybu. K tejto informácii sa okrem rodiča dieťaťa môže dostať napr. aj aktuálny partner rodiča, ktorý nemusí byť druhým rodičom dieťaťa, osoby, ktoré sa o poberateľa tohto dôchodku starajú. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ je mzda osobným údajom, preto je na ňu uplatniteľné GDPR. Toto všetko sa deje v dôsledku flagrantného konania Milana Krajniaka,“ uviedol tímlíder SASKY pre sociálne veci a poslanec Národnej rady SR Peter Cmorej.

Podľa informácií SASKY sa navyše týchto dňoch pripravuje hromadná žaloba dotknutých občanov proti Slovenskej republike za spôsobenú nemajetkovú ujmu. „Vzhľadom na rozsah a intenzitu porušenia je vysoko pravdepodobné, že za nápad Milana Krajniaka zaplatíme ešte raz my všetci,“ doplnil P. Cmorej.

Rodičovský dôchodok SASKA dlhodobo kritizovala ako ideový, nedomyslený a vysoko diskriminačný návrh. „Poškodenými nie sú len dôchodcovia, ktorých deti sú už samé v dôchodkovom veku, už nežijú alebo sú zdravotne ťažko postihnuté. Doplatia na to aj tisícky dôchodcov s chybnými rozhodnutiami a ich deti, ktorých osobné údaje boli zneužité. Zabudnúť nesmieme ani na pracovníkov a pracovníčky Sociálnej poisťovne a matrík, ktorí sú v týchto dňoch pre tento nezmysel preťažení,“ uviedol Peter Cmorej s tým, že keby bývalý minister počúval aj iných, mohol výchovu detí zohľadniť vo výške samotného dôchodku tak, ako sme mu to opakovane navrhovali.