Vláda schválila predĺženie hraničných kontrol s Maďarskom

Vláda schválila predĺženie hraničných kontrol s Maďarskom Ilustr. foto: Facebook Polícia SR

Materiál týkajúci sa predĺženia dočasných kontrol na vnútorných hraniciach s Maďarskom do 23. decembra 2023 predložil na dnešnom rokovaní vlády minister Matúš Šutaj Eštok. Dôvodom tohto kroku je migračná vlna po tzv. západobalkánskej trase, ktorá v uplynulých mesiacoch spôsobila obrovský nápor na zložky ministerstva vnútra, najmä cudzineckú políciu, ale aj samosprávy a občanov v prihraničných oblastiach.

“Napriek tomu, že evidujeme pokles počtu zadržaných osôb, ktoré majú neoprávnený pobyt na našom území, chceme pokračovať v razantnom prístupe voči všetkým prevádzačom, a tým vysielať aj naďalej signál, že cez naše územie len tak ľahko neprejdú. Zároveň tým napĺňame status spoľahlivého európskeho partnera, ktorý vie zabezpečiť nielen bezpečnosť svojich občanov, ale tiež zabrániť prenikaniu nebezpečných živlov ďalej do Európy. Musíme si uvedomiť, že v tomto prípade bojujeme s organizovanými zločineckými skupinami,” uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Návrh zároveň nadväzuje na informácie o prijímaných opatreniach v Srbsku, kde bolo doposiaľ zadržaných cez 6 tisíc migrantov, 8 osôb podozrivých z trestného činu prevádzačstva a 253 ďalších osôb pre inú trestnú činnosť.

Každá zadržaná osoba na území Slovenska je umiestnená v Útvare policajného zaistenia v Sečovciach alebo Medveďove, kde je podrobená dôkladnému dotazovaniu, aby bolo preukázané z akej krajiny pochádza. Tak sa potvrdí alebo vylúči môžnosť administratívneho vyhostenia.

Tento návrh je v súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia Európskej únie 2016/399. Dočasné kontroly na vnútorných hraniciach s Maďarskom trvajú od 5. 10. 2023.