Úrad inšpekčnej služby bude učiť komunikovať policajtov s marginalizovanými skupinami

Úrad inšpekčnej služby bude učiť komunikovať policajtov s marginalizovanými skupinami Ilustr.foto: MV SR

Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian: „Mojou úlohou je zefektívniť prácu inšpekcie a na základe odborných debát som musel pristúpiť k reorganizácii a vrátil som úradu podobu ako mala v minulosti. Posledná štruktúra inšpekcie bola veľmi neprehľadná, komplikovala prácu a tým spomaľovala procesy.“

Od 1.decembra 2023 prešiel Úrad inšpekčnej služby reorganizáciou na základe Organizačného opatrenia ministra vnútra. Cieľom týchto zmien je zefektívnenie, skvalitnenie a zrýchlenie vyšetrovania a sprehľadnenie organizačnej štruktúry úradu. Zanikne odbor ochrany a prevencie a vznikne odbor západ, stred a východ.

Novinkou úradu bude prevencia smerom do vnútra polície. Branislav Zurian, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby: „Spoločne so svojím tímom rozbiehame prvý preventívny projekt, ktorý bude zameraný na riešenie krízových situácií a to najmä v komunikačnej rovine. Pripravujeme analýzy opodstatnených sťažností na policajtov, podľa ktorých zistíme, s čím majú policajti najväčší problém. Zo skúseností viem, že často dochádza k slovným potýčkam a vyhroteným situáciám s marginalizovanými skupinami, či už ide o Rómov alebo LGBT komunity. S odborníkmi z oblasti psychológie a komunikácie nastavíme školenia, na ktorých sa budú policajti učiť ako komunikovať vo vyhrotených situáciách a neprenášať do nich zbytočné emócie. Naším cieľom je naučiť policajtov profesionálne komunikovať, aby sme čo najviac eliminovali sťažnosti zo strany verejnosti. Tak ako je dôležitá prevencia polície smerom von, tak je dôležitá smerom do vnútra.“ Nezávislosť Úradu inšpekčnej služby je podporená aj zmenou komunikácie smerom k médiám. Úrad už nebude komunikačne zastrešovať Ministerstvo vnútra, ale hovorca úradu.

Deviatich policajtov sa dotkli zmeny aj v personálnej rovine, z toho siedmi boli v riadiacej funkcii a boli prevedení v rámci Policajného zboru mimo Úrad inšpekčnej služby na iné pozície. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby si do konca roka vyskladá profesionálny tím svojich najbližších spolupracovníkov, ktorí majú skúsenosti z oblasti kriminálnej polície, či už ide o vyšetrovanie alebo operatívu. Branislav Zurian: „ Dostal som dôveru ministra vnútra, ale aj záväzok, pracovať najlepšie ako viem. Bez kvalitných a skúsených ľudí, ktorým dôverujem, nedokážem naplniť ciele a úlohy, ktoré úradu vyplývajú zo zákona.“