Školy čakajú veľké zmeny: Ministerstvo vnútra má už pripravené sprísnené opatrenia

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave odštartoval v stredu 31. januára 2024 vzdelávací cyklus v rámci projektu „Ochrana mäkkých cieľov“.

Ide o prvé vzdelávanie vôbec v bezpečnosti tzv. mäkkých cieľov, kam patria aj školy a školské zariadenia, čiže miesta s vyššou koncentráciou ľudí a nízkou mierou ochrany. Jedna z top priorít ministerstva vnútra – bezpečnosť a ochrana detí a študentov v školách, je stále viac aktuálna aj v súvislosti s viacerými prípadmi vyhrážania sa na slovenských školách a po teroristickom útoku na akademickej pôde v Prahe na konci minulého roka. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v polovici januára informoval o spustení bezpečnostného auditu škôl, zámerom ktorého je zistiť, v akom stave je ich bezpečnosť.

Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyčlenilo prvých 45 príslušníkov PZ a krajských koordinátorov prevencie kriminality pôsobiaci na okresných úradoch v sídle kraja. Tí sú školení, aby vedeli a mohli koordinovať tzv. policajtov prvého kontaktu, ktorí sú školám pridelení.

Prezídium Policajného zboru na to vyčlenilo viac ako 2000 príslušníkov prvého kontaktu, ktorí sú pre školy k dispozícii pre prípady vyžadujúce komunikáciu školy a polície. Napríklad pri podozrení z ohrozenia bezpečnosti školy, prejavoch násilia voči spolužiakom, alebo prejavoch radikalizácie a extrémizmu. Polícia je takto priamo zapojená do diania v škole predovšetkým v situáciách, kedy pedagógovia, psychológovia, ale aj deti a ich rodičia potrebujú externú pomoc.

„Zámerom je vytvoriť vzťah založený na dôvere a pravidelnej informovanosti o škole a dianí v škole“, povedal riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. Doplnil, že ministerstvo vnútra je dlhodobo kľúčovým partnerom preventívnych aktivít na školách.

„Dokonca sme sa snažili, aby tam, kde je to možné, mal policajt prvého kontaktu v danej škole svoje dieťa alebo aspoň v minulosti túto školu absolvoval. Je to ideálna motivujúca situácia. Policajti prvého kontaktu budú spolupracovať aj s obecnými policajtmi, aby boli deti a študenti v bezpečí nielen vnútri školy, ale aj v jej okolí,“ spresnila prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.

V súčasnosti už takmer 2700 základných a vyše 1000 stredných škôl spolupracuje s policajtmi s miestnou a osobnou znalosťou danej lokality.

Základné a stredné školy napojené na systém RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ SR) majú vytvorené komunikačné dvojice policajt – vedúci pedagogický pracovník.

Vedenie školy môže s políciou byť v kontakte nielen osobne, ale aj elektronicky: polícia zriadila mailové adresy určené na komunikáciu výhradne s vedením školy, ktoré spravuje operačný odbor Prezídia PZ a informácie následne distribuuje na príslušné krajské policajné riaditeľstvá.