Etický kódex Penty vo vzťahu k ich médiám

Etický kódex Penty vo vzťahu k ich médiám

26.09.2014 12:30 | Tlačové správy | Penta

Preambula

 

 

Investičná skupina Penta je investorom vlastníka vydavateľstva Trend Holding a 7 Plus (ďalej Mediálneho Holdingu) a pomáha spolufinancovať zmeny vlastníctva vo vydavateľstvách, ku ktorým došlo alebo môže dochádzať.

Investičná skupina Penta poskytuje podporu v strategickom riadení vlastníkovi Mediálneho Holdingu, ktorým je zahraničná spoločnosť V3 Media Holdings v súčasnosti vlastnená západoeurópskymi investormi – fyzickými osobami, ktoré nemajú s výnimkou Mediálneho Holdingu, žiadne iné podnikateľské aktivity na Slovensku.

Investičná skupina Penta podniká aj v ďalších odvetviach ekonomiky a je si vedomá možného konfliktu záujmov vyplývajúcich z postavenia investora Mediálneho Holdingu.

Z uvedených dôvodov navrhuje investičná skupina Penta tento Etický kódex. Penta sa zároveň zaväzuje informovať vydavateľstvá v Mediálnom Holdingu a následne upraviť tento Etický kódex, ak by došlo k akejkoľvek zmene vlastníckej štruktúry Mediálneho Holdingu a to zvlášť v prípade, že by takáto zmena mohla vyvolať konflikt záujmov.

Etický kódex upravuje výhradne vzťah vlastníkov, investorov a osôb, ktoré zodpovedajú za redakčnú činnosť médií vydávaných spoločnosťami Mediálneho Holdingu.

1. Garancia nezávislosti novinárskej tvorby

Investičná skupina Penta sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavať a presadzovať princípy a hodnoty, ktoré budú podporovať nezávislú žurnalistickú prácu a tvorbu, aby právo verejnosti na informácie bolo naplnené.

Penta týmto deklaruje, že zásadne odmieta, aby redakčná činnosť vydavateľstiev Mediálneho Holdingu smerovala k podpore konkrétnych podnikateľských záujmov, či k podpore konkrétnych politických strán, hnutí a predstaviteľov takým spôsobom, ktorý by znemožňoval čitateľovi utvoriť si svoj vlastný, nezávislý názor a bol v rozpore s princípmi nezávislej žurnalistickej práce.

Penta sa zároveň verejne hlási k podpore hodnôt, ktoré považuje za prospešné pre pozitívny rozvoj slovenskej spoločnosti. Ide najmä o posilňovanie demokratického politického systému, trhovej ekonomiky a geopolitického ukotvenia Slovenska v rámci štruktúr EÚ a NATO.

Akékoľvek záujmy investičnej skupiny Penta, či jej nemediálne obchodné aktivity, nie sú v redakčnej časti média, ktoré vydávajú vydavateľstvá Mediálneho Holdingu nijak uprednostňované a ani účelovo zadržiavané. O všetkých takýchto aktivitách informuje redakcia vyvážene a nestranne, presne a hodnoverne tak, ako to robí aj v prípade spoločností, či osôb, ktoré nie sú vlastníkmi, či investormi Mediálneho Holdingu.

2. Pravidlá zachovania nezávislosti a Corporate Governance

Penta sa spolu s vlastníkmi vydavateľstiev zaväzuje ustanoviť a zabezpečiť fungovanie profesionálneho manažmentu, ktorý bude zodpovedný za strategické a prevádzkové riadenie mediálnych investícií.

Penta sa zaväzuje, že mimo zostavenia a zabezpečenia fungovania uvedeného profesionálneho manažmentu, nebude iniciovať žiadne personálne zásahy v redakcii.

Profesionálny manažment je zodpovedný za komunikáciu voči šéfredaktorovi. Profesionálny manažment nesmie zasahovať do tvorby konkrétneho redakčného výstupu.

Spoločnosť Penta sa zaväzuje, že jej predstavitelia a zamestnanci, a ani predstavitelia profesionálneho manažmentu nebudú mať prístup do redakčných systémov na tvorbu a zalamovanie obsahu tlačených alebo elektronických médií v portfóliu Mediálneho Holdingu.

Spoločnosť Penta berie na vedomie, že len nezávislosť, nestrannosť a profesionálna integrita Reportérov a Personálu Redakcie vytvárajú predpoklady na vysokú kvalitu práce Reportérov a Personálu Redakcie, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie Mediálneho Holdingu. Penta trvá na zachovaní týchto princípov, ktoré sa musia uplatňovať vo všetkých prípadoch rovnako.

Neprehliadnuteľným atribútom nezávislosti, nestrannosti a profesionálnej integrity Reportérov a Personálu Redakcie je právo vydavateľstva na novinárske tajomstvo, resp. povinnosť chrániť zdroje. Ochrana zdrojov musí byť nutnosťou aj v rámci vydavateľstiev Mediálneho Holdingu o to viac, že spoločnosť Penta má široký rozsah podnikateľských aktivít.

Spoločnosť Penta a Mediálny Holding sa preto zaväzujú, že priamo alebo nepriamo nebudú a) sledovať činnosti, ktoré Reportéri a Personál Redakcie vykonávajú na počítačoch alebo vo firemnej dátovej sieti, b) sledovať, odpočúvať, odchytávať a vyhodnocovať metadáta (napr. hlavičky e-mailov a pod.) alebo obsah elektronickej komunikácie, ktorú Reportéri alebo Personál Redakcie vykonávajú prostredníctvom firemných dátových sietí alebo prostredníctvom počítačov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu, (c) sledovať a vyhodnocovať informácie o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke (najmä metadáta a údaje z výpisov hovorov) prostredníctvom telefónov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu.

Porušením tohto záväzku nie sú aktivity Mediálneho Holdingu, ktorých cieľom je (a) sledovanie a analýza výkonu firemných dátových sietí a firemných počítačov, (b) ochrana firemných dátových sietí a firemných počítačov pred bezpečnostnými hrozbami, ale v žiadnom prípade nemôže byť obsahom takýchto aktivít sledovanie obsahu komunikácie, pričom za sledovanie obsahu komunikácie sa považuje aj zaznamenávanie aktivít na pracovnej ploche počítača.

3. Princípy fungovania redakcie

Za redakčný obsah nesie zodpovednosť šéfredaktor a vedenie redakcie.

Penta sa zaväzuje, že s výnimkou štandardnej komunikácie v pozícii respondenta, či informačného zdroja tak, ako tomu bolo aj v čase, kedy nebola investorom vlastníka Mediálneho Holdingu, nebudú jej predstavitelia a zamestnanci nijak inak ovplyvňovať konkrétny obsah redakčných výstupov.

Šéfredaktor nesie plnú a bezvýhradnú zodpovednosť za personálne zloženie redakcie.

Práca redakcie sa riadi interným redakčným kódexom, do ktorého obsahu spoluvlastníci a ani investori nesmú nijak zasahovať a s ktorým je každý Redaktor a Personál Redakcie riadne oboznámený. Interný redakčný kódex však musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardami. Šéfredaktor nesie zodpovednosť za dodržiavanie tohto kódexu v redakcii.

O obchodných, či iných aktivitách vlastníkov a investorov informujú tituly vydavateľstiev Mediálneho Holdingu v primeranom spravodajskom rozsahu. O skutočnosti, že daný mediálny výstup sa týka vlastníka, či investora vydavateľstva, informujú čitateľov redaktori na základe vlastnej úvahy a rozhodnutia.

4. Riešenie sporov

V prípade sporov alebo konfliktov, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto Etického kódexu, sa bude takýto spor riešiť vždy s prítomnosťou šéfredaktora, predstaviteľa profesionálneho manažmentu a zástupcu investora alebo vlastníka, ktorých Mediálny Holding určí (ďalej len Zmierovacia komisia).

Ak spor alebo konflikt hrozí, je ktorákoľvek zo strán povinná informovať vopred ostatných členov Zmierovacej komisie bez zbytočného odkladu.

Zmierovacia komisia spor alebo konflikt prediskutuje a prijme odporúčanie, ako spor alebo konflikt riešiť. Šéfredaktor vynaloží nevyhnutné úsilie na to, aby sa redakčný obsah, ktorý môže byť sporom alebo konfliktom dotknutý, publikoval až po prijatí odporúčania.Hlavné správy vystúpili zo spolku so Slobodným vysielačom a Zem a Vek

Hlavné správy vystúpili zo spolku so Slobodným vysielačom a Zem a Vek

Ešte dopoludnia vo štvrtok pobehoval redaktor konšpiračných Hlavných správ (HS) po úrade vlády s mikrofónom HS a ďalšieho konšpiračného webu Zem a Vek a podvečer už Hlavné správy oznámili, že v spolku s webom Tibora Rostása a ďalšími podobnými webmi nechcú byť.

Mimoriadne vystúpenie Zuzany Čaputovej: Potrebujeme veriť, že obeť, ktorú teraz prinášame, má zmysel (VIDEO)

Mimoriadne vystúpenie Zuzany Čaputovej: Potrebujeme veriť, že obeť, ktorú teraz prinášame, má zmysel (VIDEO)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vystúpila v RTVS s mimoriadnym prejavom v súvislosti s aktuálnou epidémiou.

Facebook investuje 3 milióny dolárov do nového fondu pre žurnalistiku o COVID-19

Facebook investuje 3 milióny dolárov do nového fondu pre žurnalistiku o COVID-19

Súčasná kríza spôsobená nákazou koronavírusom sa dotkla aj médií. Dnes Facebook Journalism Project a European Journalism Centre oznámili vytvorenie Európskeho podporného fondu pre žurnalistiku COVID-19, ktorý má novinárom v Európe pomôcť pokrývať dôležité správy vo chvíli, keď ich všetci najviac potrebujú.

Úrad vlády dnes zrušil akreditáciu redaktorovi Hlavných správ, ten ničil majetok ÚV (VIDEO)

Úrad vlády dnes zrušil akreditáciu redaktorovi Hlavných správ, ten ničil majetok ÚV (VIDEO)

Včera sme upozornili na to, že úrad vlády by mal zrušiť akreditáciu redaktorom webu Hlavné správy, pretože web nehľadá pravdu, ale funguje len preto, aby šíril proruské manipulácie, hoaxy a dezinformácie.

Novou hovorkyňou ministerstva vnútra je bývalá redaktorka TA3

Novou hovorkyňou ministerstva vnútra je bývalá redaktorka TA3

Minister vnútra SR Roman Mikulec má od dnes 9. apríla 2020 novú posilu v komunikačnom tíme.

Zuzana Čaputová požiadala RTVS o mimoriadne vystúpenie

Zuzana Čaputová požiadala RTVS o mimoriadne vystúpenie

Kancelária prezidentky SR požiadala RTVS v súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou na Slovensku o možnosť mimoriadneho vystúpenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo vysielaní RTVS.

Zakladateľ Twitteru sľúbil miliardu dolárov na boj s koronavírusom

Zakladateľ Twitteru sľúbil miliardu dolárov na boj s koronavírusom

Zakladateľ a šéf sociálnej siete Twitter Jack Dorsey sľúbil, že poskytne na boj proti koronavírusu miliardu dolárov. To predstavuje viac ako štvrtinu jeho celkového majetku. Dorsey o tom informoval na svojom twitterovom účte.

4ka prináša rýchlu wifinu na doma i na chatu

4ka prináša rýchlu wifinu na doma i na chatu

Mobilný operátor 4ka prichádza s riešením pre všetkých, ktorí v tejto dobe potrebujú dáta pre svoje fungovanie či už doma alebo napríklad na chate. K novému paušálu SLOBODA DATA si môžu zákazníci cez e-shop objednať aj modem Huawei E5573.

Je nebezpečné, keď sa nám proruské Hlavné správy prihovárajú z úradu vlády

Je nebezpečné, keď sa nám proruské Hlavné správy prihovárajú z úradu vlády

Tlačové besedy z úradu vlády sledujú denne státisíce ľudí. Počas nich hovorkyňa opakovane vyvoláva spomedzi novinárov na otázky redaktora Hlavných správ a premiér Igor Matovič bez mihnutia oka mu odpovedá. Web Hlavné správy, ktorý je jedným z najväčších šíriteľov dezinformácií, proruskej propagandy a manipulácií, tak premiér legitimizuje a dáva na úroveň bežných médií. AKTUALIZÁCIA: Úrad vlády redaktorovi Hlavných správ zrušil akreditáciu (podrobnosti pod článkom).

Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

Najčítanejšie