Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2015

 

 


S účinnosťou od 1.1.2015 bola doplnená vyhláška č. 78/2011 z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov o variabilný symbol pre pravidelne sa opakujúce platby preddavkov, výška ktorých sa nemení.

Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov a vo variabilnom symbole označiť platbu 110000+príslušné zdaňovacie obdobie.

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2015