Stanovisko Jaroslava Rezníka k správe TIS o SNS v servise TASR

Generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník reaguje na správu Transparency International Slovensko: TASR robí za štátne volebnú kampaň SNS

So znepokojením a rozčarovaním som nútený konštatovať, že predmetný článok je od prvej vety konštruovaný na princípoch účelového eklekticizmu a obsahuje faktografické chyby.
Preto nevidím zmysel akokoľvek ho komentovať a v celom rozsahu ho odmietam. Spravodajstvo TASR sa riadi Zákonom o TASR a skutočnosťou zostáva,
že servisy TASR vo veľkom rozsahu odoberajú všetky relevantné médiá v Slovenskej republike.