Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 27. 5. 2014

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info3 región spoločnosti 3o media, s.r.o., Habovka licenciu;
- uložila sankciu – 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu Akčná výhra zo dňa 22. 12. 2013;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 22. 10. 2013 odvysielaním príspevku Bajan rozhoduje o projekte brata v programe Televízne noviny, v ktorom nebol poskytnutý relevantný priestor na vyjadrenie dotknutej strane – starostovi Petržalky V. Bajanovi;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) za porušenie § 51 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že neoznámil Rade v zákonnej lehote zmenu obchodného názvu spoločnosti;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV ORAVIA s.r.o. (programová služba TV ORAVIA) za porušenie § 28 ods. 4 digitálneho zákona v súvislosti s tým, že neoznámil Rade v zákonnej lehote zmenu programovej skladby vysielania a podielov programových typov;
- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 1. 3. 2014 vysielaním príspevkov Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet a Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda v programe Správy RTVS;
- začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (súlad programov vysielaných v rámci volebnej kampane s osobitnými predpismi), ku ktorému došlo dňa 17. 3. 2014 v rámci programu Správy vysielaním tlačovej besedy strany Smer – Sociálna demokracia.