Televíziu IN TV potrestali za reportáž v prospech Petra Puškára

Televíziu IN TV potrestali za reportáž v prospech Petra Puškára Foto: INTV

Televízia priniesla jednostrannú reportáž, v ktorej obhajovala svojho zakladateľa.

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona televízii IN TV za porušenie ustanovenia zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov v súvislosti s vysielaním príspevku Prihlásil sa na polícii v správach televízie v apríli tohto roku. V príspevku odzneli kritické vyjadrenia Petra Puškára na adresu Polície SR bez reakcie dotknutej strany.

V apríli Národná kriminálna agentúra urobila raziu v IN TV, ktorá súvisela s Puškárom, ten mal v televízii aktivity. Puškár bol obvinený z podvodu a krátenia dane a poistného. Polícia sa mu neúspešne pokúšala doručiť uznesenie o vznesení obvinenia a vypočuť ho. Puškár sa však podľa hovorkyne polície zdržiaval na neznámom mieste a pri telefonickom kontakte poskytoval zavádzajúce informácie o mieste svojho pobytu.

V príspevku Prihlásil sa na polícii IN TV informovala o jeho hospitalizácii vo viedenskej nemocnici, o jeho údajnom zlom zdravotnom stave, ktorý sa vraj zhoršil v súvislosti s jeho vyšetrovaním a redaktor hovoril aj o snahe Puškára prebrať obvinenie a prihlásiť sa na polícii. "Tieto informácie neboli podložené žiadnymi relevantnými faktami, napr. vyjadrením rakúskeho lekára, ktorý Puškára liečil, ani vyjadrením rakúskej polície, že sa Puškár u nich prihlásil. Aj keď bol Puškár nasnímaný pred nemocnicou a pred i v budove rakúskej polície, nemožno to, podľa nášho názoru, považovať za objektívny dôkaz uvedených tvrdení," píše Kancelária rady.

Televízia prestala v lete vysielať, práve Puškár sa snaží ju opätovne obnoviť, hlási sa k nej ako jej zakladateľ.

Hoci Puškár v reportáži osočuje slovenskú políciu z neseriózneho postupu voči nemu a žiada doručiť obvinenie. Polícia v príspevku priestor nedostala. "Príspevok sa tak stal podľa nášho názoru neobjektívnym a jednostranným, keďže priblížil divákom situáciu len z pohľadu Petra Puškára," píše Kancelária rady.

V reportáži nepadla ani zmienka o tom, že Puškár je s IN TV spojený. Nebol to jediný jednostranný príspevok v prospech Puškára v IN TV.