Licenčná rada bude prednostne riešiť sťažností na reportáž RTVS o úmrtí po očkovaní AstraZenecou

Licenčná rada bude prednostne riešiť sťažností na reportáž RTVS o úmrtí po očkovaní AstraZenecou Reprofoto RTVS

Rade pre vysielanie a retransmisiu bolo doručených viacero sťažností (zatiaľ ich prišlo 15) na reportáž s názvom Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku, odvysielanú v piatok 12. 3. 2021 v Správach RTVS, v ktorej verejnoprávny vysielateľ informoval divákov o úmrtí 38-ročnej učiteľky, ktorá bola dva týždne pred smrťou zaočkovaná vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca.

Sťažovatelia namietali predovšetkým skresľovanie informácií o vplyve vakcíny na zdravie osôb, pretože reportáž podľa ich názoru navodzuje dojem, akoby hlavnou príčinou smrti bolo práve očkovanie touto vakcínou. Sťažovatelia tiež namietali skresľovanie už raz odvysielaných vyjadrení zosnulej učiteľky, zastrašovanie verejnosti a šírenie paniky medzi osobami, ktoré sú na očkovanie touto vakcínou objednaní.

Podrobnosti: Reportáž RTVS o úmrtí po AstraZenece je zavádzajúca, redaktorky zmanipulovali vyjadrenie mŕtvej učiteľky

Zatiaľ prišlo na radu 15 sťaností, je možné ich podávať aj elektronicky tu.

"Podľa zákona o vysielaní a retransmisii má Rada lehotu 90 dní od doručenia sťažnosti na jej prešetrenie. V súlade s Vyhlásením k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom, podľa ktorého kladie Rada špeciálny dôraz na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu, sa bude týmito podnetmi zaoberať prednostne," oznámila hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.

Odporúčame aj: Za reportáž o smrti učiteľky po očkovaní dostali redaktorky RTVS od šéfa pochvalu

Rada bude v tejto veci skúmať predovšetkým možné porušenie ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov a oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru.