Pri zavádzajúcej reportáži o úmrtí učiteľky po očkovaní redaktorka nepriznala konflikt záujmov (FOTO)

Pri zavádzajúcej reportáži o úmrtí učiteľky po očkovaní redaktorka nepriznala konflikt záujmov (FOTO) Reprofoto RTVS

Pri reportáži RTVS o úmrtí učiteľky, ktorou RTVS emotívnym spôsobom spochybnila bezpečnosť očkovania, pričom redaktorky hrubo prekrútili vyjadrenia učiteľky a spojili úmrtie s očkovaním len na základe vyjadrení zroneného otca, vyšiel najavo ďalší problém.

Jedna z dvoch autoriek Miroslava Ščobíková v reportáži neuviedla, že so zosnulou učiteľkou Antóniou z Vranova nad Topľou mala blízky vzťah, boli kamarátky. O tom, že boli priateľky, vie viacero ľudí z redakcie. Dokazuje to aj posledný príspevok, ktorý je zverejnený na instagramovom profile zosnulej učiteľky. Sú to fotografie Antónie s dvomi priateľkami na Domaši – jednou z nich je práve Ščobíková.

Posledné fotky zverejnené na instagrame zosnulej učiteľky
Pri blízkej osobe, ku ktorej máme priateľský vzťah, a ktorú naviac zasiahla tragická udalosť, je ťažké si pri reportáži udržať odstup. Aj preto platí pre novinárov etický kódex, ktorý takýto konflikt záujmov zakazuje. Podobne je to aj v RTVS.

Podľa Štatútu programových pracovníkov RTVS, ktorým sa majú riadiť aj redaktori spravodajstva, „konflikt záujmov programových pracovníkov RTVS je neprípustný ... a nastáva už vtedy, ak môžu vzniknúť pochybnosti o nestrannosti osoby pripravujúcej program. Takéto pochybnosti vznikajú vtedy, ak osoba, ktorá program pripravuje, je so subjektom, o ktorom sa má informovať, spojená rodinným, pracovným, zmluvným, členským, priateľským alebo nepriateľským pomerom, alebo, ak od tohto subjektu prijala alebo prijíma akékoľvek výhody a požitky, alebo sa iným spôsobom zúčastnila na jeho činnosti.“

Ščobíková mala svojich nadriadených o svojom konflikte záujmov informovať a mala nechať robiť reportáž o svojej kamarátke niekoho iného, a to aj preto, aby tak závažná reportáž nemohla byť spochybnená.

Na otázku, či vedenie vedelo alebo vie o konflikte záujmov, zatiaľ šéf spravodajstva RTVS Vahram Chuguryan ani hovorkyňa RTVS neodpovedali. Ščobíková prisľúbila, že sa vyjadrí, zatiaľ jej reakcia neprišla.

Podrobnosti: Reportáž RTVS o úmrtí po AstraZenece je zavádzajúca, redaktorky zmanipulovali vyjadrenie mŕtvej učiteľky

To, že redaktorky postupovali pri príprave reportáže neprofesionálne, ukazuje napríklad, ako hrubo zmanipulovali vyjadrenie učiteľky, keď jej pôvodný citát o spoločných príznakoch u 30 učiteľov po jej smrti upravili tak, že vyznieval, že spomínané príznaky mala len dotyčná učiteľka.
Ďalším profesionálnym zlyhaním bolo, keď redaktorky zavádzali aj ŠÚKL a ich stanovisko zverejnili k prípadu úmrtia Antónie, hoci to nebolo ku konkrétnemu prípadu: „Redaktorka oslovila štátny ústav v piatok so všeobecnými otázkami k vakcíne Astra Zeneca a nepýtala sa na konkrétny prípad. Štátny ústav pokračuje v hodnotení kauzality v prípade úmrtia 38-ročnej ženy po očkovaní vakcínou od AstraZeneca. Na základe doteraz dostupných údajov nie je možné dať očkovanie a úmrtie do priameho súvisu,” píše ŠUKL v stanovisku.

A hlavne, najzávažnejšie je, že Ščobíková a Beňačková spojila úmrtie s vakcináciou len na základe vyjadrenia zroneného otca. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR, ŠÚKL a Polície SR televízia pochybila, keď dala smrť mladej ženy priamo do súvisu s očkovaním, pričom takáto skutočnosť doposiaľ potvrdená nebola.

Ščobíková má za sebou už viacero pochybných reportáží, napríklad o smrti Milana Lučanského, či o obhajobe Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera.

Za reportáž o smrti učiteľky po očkovaní dostali redaktorky RTVS od šéfa pochvalu

Podľa informácií Omediach.com šéf spravodajstva Vahram Chuguryan dnes pochválil obe redaktorky za dobrú robotu, aj za zásah, ktorý reportáž vyvolala. Veľká časť redakcie s takýmto hodnotením Chuguryana nesúhlasila. O reportáži podľa našich informácií vopred vedeli viacerí členovia vedenia spravodajstva vrátane Chuguryana aj editora správ. Vedenie RTVS dnes zverejnilo stanovisko, v ktorom si za reportážou stojí, no kvôli reakciám, ktoré reportáž vyvolala, požiadalo "Etickú komisiu" o posúdenie reportáže, a podľa jej verdiktu k nej zaujme stanovisko. V etickej komisii je napríklad šéf právneho oddelenia, šéf športu, ale aj Chuguryan, ktorý sám schválil odvysielanie reportáže a teraz bude posudzovať vlastné rozhodnutie.

Aktualizácia 16. 3.: Hovorkyňa RTVS ma informovala, že "Vahram Chuguryan bol vylúčený zo včerajšieho zasadnutia Etickej komisie RTVS. Bol pozvaný len na vypočutie z pozície riaditeľa Sekcie spravodajstva a publicistiky, aby komisii objasnil situáciu ohľadom tvorby a vysielania predmetnej reportáže."

Zaujíma vás zákulisie médií, sledujte nás aj na Facebooku.