Orange prinesie onedlho 4G sieť

Orange prinesie onedlho 4G sieť

Orange spustí komerčnú prevádzku v prvom polroku 2014.

 


Orange vďaka výsledkom aukcie má ako jediný operátor k dispozícii kombináciu 2 x 10 MHz vo frekvenciách v pásme 800 MHz, 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz, ako aj 2 x 20 MHz v pásme 1800 MHz.

 

Podľa tlačovej správy spoločnosti 4G siete na nových frekvenciách prinesú podstatné zvýšenie rýchlostí a kapacity v porovnaní s možnosťami a obmedzeniami, s ktorými sa súčasné provizórne LTE siete poskytované na starých frekvenciách stretávajú. Okrem pokrytia chce Orange ponúknuť zákazníkom aj najvyššie rýchlosti, ktoré siete novej generácie umožňujú. Kým pásmo 800 MHz je vhodné na budovanie pokrytia v odľahlých oblastiach, pre dosahovanie maximálnych rýchlostí v mestách sú potrebné frekvencie 2600 MHz alebo 1800 MHz minimálne v rozsahu 2 x 20 MHz.

„Podobne ako pri 3G sieti, Orange nevníma príchod 4G sietí ako preteky o prvenstvo, ale o kvalitu služieb. Práve preto sme sa snažili získať najlepšie frekvencie, čo sa nám aj v plnej miere podarilo. Sme radi, že vďaka tomu budeme môcť zákazníkom poskytnúť skutočný 4G zážitok. Zároveň chceme oceniť priebeh aukcie a jeho profesionálnu organizáciu, ktorá umožnila férovú súťaž všetkých uchádzačov," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.
V súlade s právoplatným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Orange spustí komerčnú prevádzku v súlade s podmienkami individuálneho povolenia už v prvom polroku 2014.

Čo je 4G?
4G je označenie pre mobilné siete novej generácie, ktoré podľa Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) majú umožniť hlasové, dátové služby a streaming multimédií pri rýchlostiach najmenej 100 Mbit/s v pohybe a až 1 Gbit/s pri statickom (príp. nomádskom) pripojení.

Súčasné LTE siete v pásme 800 MHz umožňujú maximálne rýchlosti približne 70 Mbit/s (pri použití pásma 2x10 MHz) a 4G siete v pásmach 1800 MHz a 2600 MHz vďaka 2 blokom o šírke 20 MHz rýchlosti do 150 Mbit/s.