Licenčná rada varuje divákov pred podvodnými televíznymi súťažami

Licenčná rada varuje divákov pred podvodnými televíznymi súťažami

„Účel týchto programov – čo najviac zarobiť na divákoch – je zjavný. Preto sme sa rozhodli spoločne upozorniť na praktiky týchto programov a riziká zapájania sa do nich," povedal predseda RVR Miloš Mistrík.

 

 

Slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní (RRTV) zaevidovali už desiatky sťažností divákov na vysielanie audiotextových súťaží a ezoterických programov.

Legislatíva v oboch krajinách je rozdielna, preto regulačné orgány postupujú odlišne pri evidovaní jednotlivých podnetov. Slovenská RVR prešetrovala ako sťažnosti už 33 podnetov na audiotextové súťaže, česká RRTV zaevidovala 119 podnetov.

Odporúčame aj: Najvyšší súd potvrdil pre Markízu pokutu 16 tisíc eur

Slovenská rada začala v tejto súvislosti voči vysielateľom zatiaľ 14 správnych konaní, uložila len jedno upozornenie na porušenie zákona a niekoľko pokút vo výške 32 000 eur. „Vo všetkých prípadoch sme konštatovali porušenie paragrafu zákona, ktorý hovorí, že vysielateľ je povinný zabezpečiť slušnosť a čestnosť reklamy a telenákupu. Vychádzame pri tom z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, z ktorého vyplýva, že tento typ televíznych súťaží možno posudzovať ako telenákup," povedal Mistík.

V Čechách to majú zložitejšie. „Český zákon žiaľ, ustanovenie o slušnosti a čestnosti telenákupu neobsahuje, preto česká Rada voči vysielateľom audiotextových súťaží nezačala žiadne správne konanie. Podali sme však štyri trestné oznámenia s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu," povedal podpredseda českej RRTV Milan Bouška. Česká rada prešetrila aj 25 podnetov týkajúcich sa ezoterických relácií. Rada na Slovensku zaevidovala zatiaľ len jeden takýto podnet.

Nad súťažami dozerá aj obchodná inšpekcia. Tá podnety posiela na licenčnú radu s odôvodnením, že sa týkajú vysielania. Podľa dostupných informácií rady inšpekcia nesankcionovala vysielateľov ani za problémy s dovolaním sa do štúdia či účtovanie neúmerných súm za uskutočnené hovory. Vysielateľov zatiaľ netrestali ani policajné zložky a príslušné odbory ministerstiev financií dozerajúce na hry a lotérie.

„Divákov preto dôrazne upozorňujeme, že vzhľadom na slabé legislatívne možnosti by sa mali zapájaniu do týchto podvodných programov vyhnúť. Pravdepodobnosť výhry je vzhľadom na zavádzajúce zadania hier, nejednoznačné inštrukcie ich riešenia či chýbajúce zverejnenie výsledkov jednotlivých úloh naozaj nízka," povedal Milan Bouška z RRTV.

Pri opakovaných pokusoch o uhádnutie správneho výsledku diváci môžu prísť o vysoké sumy, čo zistia až po doručení telefónneho účtu. „Všimli sme si dokonca aj prípady, keď do štúdia pri mimoriadne jednoduchých úlohách prepájali len niekoľkých volajúcich, ktorí menili hlasy, a odpovedali zámerne nesprávne, aby nalákali na volanie skutočných divákov. Takéto konanie je ťažko dokázať a pokutovať. V monitorovaní programov však samozrejme budeme pokračovať a vždy, keď to zákon umožní, vysielateľov za podvody trestať," povedal Mistrík.