Markíza dostala poriadnu pokutu za lieky

Markíza dostala poriadnu pokutu za lieky

Pokuty sa ušli sa aj televízii JOJ.

 

 

Pokutu spolu 21 tisíc eur dostala Markíza za sériu reklám propagujúcich lieky, ktoré boli vo vysielaní na začiatku roka.

Išlo o reklamné šoty na lieky Ibalgin 400, IBALGIN FAST, Pinosol, Panadol Extra, Panadol Novum, Coldrex Max Grip a Coldrex tablety.
Podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu pri liekoch bolo porušené ustanovenie zákona, ktoré prikazuje zverejnenie jednoznačnej a zrozumiteľnej výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky.

Odporúčame: Rozhodnutia rady zo 7. júla

Pokuta je aj za to, že Markíza odvysielala v januári program Teleráno bez zreteľného informovania verejnosti o umiestňovaní produktov na konci programu.

Pokutu desaťtisíc dostala z rovnakého dôvodu aj JOJ. Pri reklame na lieky Olynth HA a neo-angin chýbala jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky.
JOJ dostala aj ďalšiu pokutu 6 500 eur za to, že porušila limit na odvysielanú reklamu a pri viacerých programoch nesprávne odvysielala komunikátu označujúceho sponzora. V dvoch prípadoch šlo o sponzora Panta Rhei, raz spoločnosť Alza.