Predseda licenčnej rady: Politická a náboženská reklama je zakázaná

Predseda licenčnej rady: Politická a náboženská reklama je zakázaná Reprofoto

Žiaden zákon televíziám neprikazuje ani nezakazuje vysielať referendové spoty, hovorí predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu MILOŠ MISTRÍK. No zároveň, ak by sa televízie rozhodli spoty vysielať, musia dodržiavať prísne pravidlá, pri porušení ktorých im hrozia pokuty.

 

 

Môžu alebo nemôžu televízie a rádia dať vo svojom vysielaní priestor na kampaň pred referendom?

Treba rozlišovať vysielanie informácií o kampani a vysielanie samotnej kampane. Vysielanie informácií o kampani (napr. v spravodajských a publicistických formátoch) neobmedzujú žiadne špeciálne pravidlá. Na toto vysielanie sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii, ktoré máju vysielatelia dodržiavať bez ohľadu na to, či sa koná referendum.

Pýtame sa na reklamné spoty?

Čo sa týka samotnej kampane, žiadny zákon exaktne vysielateľom neprikazuje ani nezakazuje jej vysielanie. To znamená, že vysielateľ nie je povinný reklamné spoty súvisiace s referendom odvysielať. Ak sa predsa len rozhodne kampaň vysielať, musí dbať na dodržanie ustanovení, ktoré by vysielaním mohli byť porušené - ide predovšetkým o:
- povinnosť vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielania programovej služby
- zákaz politickej a náboženskej reklamy
- niektoré ustanovenia upravujúce vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie, podľa ktorých táto nesmie porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí, či nesmie obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.

Odporúčame aj: Markíza vysvetľuje, prečo sa rozhodla nevysielať spoty Aliancie za rodinu

Ak priestor dajú a porušia tieto ustanovenia, aký postih im hrozí?

Možné sankcie za porušenie spomenutých ustanovení sú: upozornenie na porušenie zákona, alebo odvysielanie oznamu o porušení zákona. Pri niektorých ustanoveniach pri opakovanom porušení zákona pri televíznom vysielateľovi od 3 319 do 165 969 eur, pri rozhlasovom od 497 do 49 790 eur.

Keďže zákon o referende o kampani v elektronických médiách nič nehovorí, aké odporúčanie mate pre elektronické médiá v prípade reklamy a v prípade predvolebného vysielania v podobe debát alebo aj ako súčasť vysielania v spravodajstve a publicistike?

Vysielateľom môžeme odporučiť iba, aby vysielali v medziach zákona, to znamená rovnako ako v čase pred konaním referenda, tak aj v čase jeho konania dodržiavať všetky všeobecné pravidlá, ktoré pre vysielanie platia a tiež ustanovenia zákona o spôsobe vykonania referenda. V prípade pochybností sa na nás vysielatelia môžu pokojne obrátiť so žiadosťou o konzultáciu.