Rada si posvieti na omšu v televízii. Či v nej arcibiskup nepodnecoval k nenávisti

Rada si posvieti na omšu v televízii. Či v nej arcibiskup nepodnecoval k nenávisti Reprofoto

Na radu prišli dve desiatky sťažností na odvysielanie omše zo sviatku Svätej rodiny z Košíc koncom minulého roka, ktorú slúžil arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober.

 

 

Rada dnes začala správne konanie voči RTVS vo veci možného porušenia ustanovenia zákona, podľa ktorého vysielateľ nesmie propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.

Podľa rady odvysielaním omše mohlo dôjsť k porušeniu zákazu znevažovať či hanobiť na základe politického či iného zmýšľania.

Sťažovatelia namietali, že počas bohoslužby odzneli výroky arcibiskupa, ktoré sú diskriminačné a homofóbne, ide o názory obmedzujúce ľudské práva, resp. útočia na inak zmýšľajúcich. Podľa sťažovateľov výroky znevažovali a urážali osoby s homosexuálnou orientáciou, podnecovali k nenávisti a neúcte k párom rovnakého pohlavia, resp. šírili nenávisť a intoleranciu a propagovali referendum a vyzývali na účasť na ňom.

Odporúčame aj: Ďalšie rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

V kázni za problematickú v kontexte blížiaceho sa referenda označila kancelária rady napríklad túto pasáž: „Zoči-voči týmto ohrozeniam chcem upriamiť vašu pozornosť na blížiace sa referendum o ochrane manželstva a rodiny. Je to chvályhodná iniciatíva. Chce potvrdiť súčasný právny stav a zastaviť silný tlak tých, ktorí chcú zaviesť spomínané nové ľudské práva. V skutočnosti by to znamenalo vydať naše deti napospas sociálnym experimentom. Dobre sa preto oboznámte s obsahom tohto všeľudového hlasovania. Aktívne pomáhajte, aby sa o ňom dozvedeli a správne ho chápali čím viacerí vo vašom meste či vo vašom okolí, v obci."

„Vyjadrenia arcibiskupa Bobera sú prezentovaním názorov vychádzajúcich z princípov rímskokatolíckej vierouky, s ktorými však pochopiteľne môžu mnohí nesúhlasiť. Otázkou však je, či sa môžu považovať za nenávistný prejav a či nepredstavujú zásah do ľudskej dôstojnosti iných," píše kancelária rady.

Kancelária si zároveň nemyslí, že by RTVS odvysielaním omše porušila ustanovenie zákona o názorovej pluralite a svojím obsahom zasahovala do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.

O tom, či RTVS odvysielaním omše porušila alebo neporušila zákon rozhodnú členovia rady na najbližšom rokovaní.