TA3 dostala sankciu za príspevok Prostitútky okrádajú štát

TA3 dostala sankciu za príspevok Prostitútky okrádajú štát Reprofoto TA3

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu dôkladne preverovala, aké daňové povinnosti majú prostitútky aj požiadavky na zdravotný stav.


Na dnešnom rokovaní Rada pre vysielanie a retransmisiu posudzovala sťažnosť na Správy TA3. Podľa rady v príspevku Prostitútky okrádajú štát odzneli nepravdivé informácie o údajnej povinnosti prostitútok preukázať sa lekárskym potvrdením o neprenášaní pohlavných chorôb, čím došlo k dezinformovaniu verejnosti, a informácie o nečinnosti PZ SR bez relevantného stanoviska dotknutého policajného zboru. Podľa rady televízia porušila ustanovenie zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov za čo jej uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona.

„Ženy, ktoré sa venujú najstaršiemu remeslu na svete, okrádajú štát tým, že mu neodvádzajú dane zo svojich zárobkov. Niektoré dokonca nemajú ani povinné lekárske osvedčenie o tom, že neprenášajú pohlavné choroby," odznelo v príspevku.

Odporúčame aj: Ďalšie rozhodnutia Rady pre vysielania a retransmisiu

Kancelária rady si vyžiadala stanovisko Finančnej správy, Policajného zboru aj Úradu verejného zdravotníctva SR. Ten hovorí, že predpisy na ochranu verejného zdravia neupravujú požiadavky na pouličnú a diaľničnú formu prostitúcie. Výkonu štátneho zdravotného dozoru podliehajú len masážne erotické salóny (na účely príslušných právnych predpisov sa radia medzi zariadenia starostlivosti o ľudské telo), v ktorých sa však oficiálne prostitúcia nevykonáva.

Podľa názoru vysielateľa uvedeným stanoviskom Úrad verejného zdravotníctva potvrdil informácie odvysielané v príspevku, že prostitútky musia mať lekárske potvrdenie o tom, že neprenášajú pohlavné choroby (je zrejmé, že osoba, ktorej by lekár zistil prenosnú pohlavnú chorobu, by potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nedostala ). "V rovnakom smere, resp. potvrdzujúc informácie sprostredkované redaktorom, sa k téme v príspevku vyjadrili aj dva rôzne kompetentné subjekty, a to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Skalická a hovorkyňa KR PZ v Bratislave Tatiana Kurucová a priamo aj dve oslovené prostitútky," napísala pre radu televízia.