Plustelka začína vysielať v štandarde DVB-T2

Plustelka začína vysielať v štandarde DVB-T2 Ilustr.foto: Telecom

Prvou lokalitou, ktorá prejde na nový moderný štandard, je Banská Bystrica.

 

 

Zajtra spúšťa spoločnosť Towerhome, a.s. prevádzkovateľ televíznej platformy Plustelka, po prvýkrát permanentné DVB-T2 vysielanie na Slovensku. Počas letných mesiacov plánuje realizáciu zmien v rámci 4. celoplošného multiplexu, v ktorom vysiela pre svojich terestriálnych zákazníkov platenú programovú ponuku Plustelka. Prechod zo štandardu DVB-T do modernejšieho DVB-T2 bude realizovaný postupne v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Banská Bystrica – Laskomer je prvým vysielačom, ktorý od stredy 29. júna 2016 bude šíriť vysielanie Plustelky v 4. multiplexe v tomto modernom formáte. Táto zmena sa týka zákazníkov Plustelky v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, prípadne blízkeho okolia.

Pre všetkých zákazníkov Plustelky bude dôležité, aby si skontrolovali svoje koncové zariadenia pre príjem Plustelky. Divákom využívajúcim externý prijímač Zircon T-3000HD Plustelka alebo modul Plustelka v televíznom prijímači s podporou DVB-T2 štandardu bude stačiť po zmene v ich lokalite spustiť len vyhľadávanie a automatické naladenie nových TV staníc. Vlastnia totiž prijímač, ktorý podporuje nový štandard DVB-T2 a preto nie je nutná žiadna ďalšia zmena. Pre ostatných zákazníkov Plustelky pripravila spoločnosť Towerhome špeciálnu ponuku pre príjem programového balíčka s novým DVB-T2 prijímačom, ktorý môžu využiť so svojim existujúcim televízorom, píše spoločnosť v tlačovej správe.

Odštartovaním prechodu na DVB-T2 v 4. multiplexe sa vytvára dostatočný priestor pre nové TV stanice aj vo vysokom rozlíšení. „Počas prechodnej fázy v letných mesiacoch bude programová ponuka nezmenená, keďže prechod na DVB-T2 bude realizovaný postupne. Diváci však môžu očakávať pozitívne zmeny na jeseň, kedy plánujeme rozšírenie ponuky," povedal Michal Šuran, marketingový manažér Towerhome.

Plánovaný časový harmonogram prechodu na DVB-T2 v jednotlivých lokalitách
Prechod na nový vysielací štandard DVB-T2 bude realizovaný postupne vo všetkých regiónoch Slovenska. Plán harmonogramu prechodu v jednotlivých lokalitách: