Vláda ide do boja s dezinformáciami a hybridnými hrozbami

Vláda ide do boja s dezinformáciami a hybridnými hrozbami Foto: ÚV

To, že dezinformácie sú hrozbou a Slovensko musí proti ním aktívne bojovať už prehlásil nový minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Dnes vláda Igora Matoviča zverejnila Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa jednoznačne Slovensko hlási k demokratickým hodnotám západných krajín, Európskej únie a NATO a ohlasuje boj proti dezinformáciami, hoaxom a hybridným hrozbám naprieč viacerými ministerstvami.

Boj s dezinformáciami je súčasťou viacerých kapitol Programového vyhlásenia vlády 2020-24:

TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU

Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov SR prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.

OBRANNÁ POLITIKA A OZBROJENÉ SILY

V rozvoji spôsobilostí rezortu ministerstva obrany bude zohľadňované meniace sa bezpečnostné prostredie v kontexte kybernetických a hybridných hrozieb, dezinformácií, klimatickej zmeny a výziev vyplývajúcich z technologického rozvoja vrátane umelej inteligencie.

Vláda implementuje komplexný systém prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ktorý zahrnie informovanie obyvateľstva zamerané na vysvetľovanie problematiky obrany štátu a zvyšovanie jeho odolnosti voči dezinformačných vplyvom, opatrenia vo výchovno-vzdelávacom procese, dobrovoľnú vojenskú prípravu občanov a prípravu občanov zaradených do aktívnych záloh ozbrojených síl. Vytvorí tak aj podmienky na uspokojenie záujmu občanov o vojenskú problematiku a posilní úsilie o boj s extrémizmom a dezinformáciami.

Odporúčame aj: Odhaliť falošné správy vám pomôžu tri jednoduché otázky

INFORMATIZÁCIA

Šírenie dezinformácií a hoaxov ohrozuje rozvoj vedomostnej spoločnosti. Vláda pripraví akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybuduje adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu. Tento boj však nikdy nesmie oslabiť podstatu slobody slova ako východiskového princípu demokracie

VZDELÁVANIE AKO ZÁKLADNÝ PILIER BUDÚCEJ PROSPERITY SLOVENSKA

Vláda bude klásť dôraz na budovanie odborných vedomostí, zručností a kompetencií absolventov, ako aj na rozvoj ich schopnosti flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky myslieť, využívať technológie vo svoj prospech, odolávať konšpiráciám a dezinformáciám a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť.

Odporúčame aj: Je nebezpečné, keď sa nám proruské Hlavné správy prihovárajú z úradu vlády

MIESTO SLOVENSKA VO SVETE

Slovensko je súčasťou strednej Európy. Naša euroatlantická orientácia je zároveň vyjadrením toho, že napriek chybám a nedostatkom, neexistuje lepšia alternatíva, ktorá by pri rešpektovaní a ochrane individuálnych ľudských práv a základných slobôd ponúkala pre svojich občanov vyššiu mieru prosperity, bezpečnosti a spoločnej ochrany zdieľaných hodnôt. Aj po našej integrácii do európskych a transatlantických štruktúr zostávame suverénnym štátom. V 21. storočí je však suverenita každého štátu, bez ohľadu na jeho veľkosť, konfrontovaná s novými neštátnymi aktérmi, preto rastie potreba aktívne sa vysporiadať s novými fenoménmi doby, akými sú napr. šírenie dezinformácií či klimatické zmeny. Toto zásadným spôsobom zmení podobu EÚ, ako ju poznáme dnes, na čo sa musíme pripraviť. Na tieto globálne výzvy neexistujú izolované národné odpovede. Predstavujú veľké príležitosti, ale aj riziká. Postavenie Slovenska v európskom a transatlantickom priestore bude závisieť aj od toho, ako tieto výzvy zvládne.

Silnejúce hybridné ohrozenia si vyžiadajú posilnenie kapacít na celoštátnej úrovni a aktívnu účasť SR na medzinárodnom úsilí pri odvracaní týchto hrozieb.

Náležité miesto pri komunikácii cieľov slovenskej zahraničnej politiky bude mať strategická komunikácia posilnená verejnou diplomaciou a partnerstvami s mimovládnym sektorom. Rezort bude aktívne spolupracovať s Ministerstvom obrany a Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR v oblasti zvyšovania povedomia o EÚ, NATO a dôležitosti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a podpory ľudských práv a slobôd vo svete, nástrahách dezinformácií a kybernetickej kriminality, ako aj o medzinárodnom rozvoji vedy, výskumu a inovácií a tiež športu.

Odporúčame aj: EP: Rusko už nemožno považovať za strategického partnera EÚ

MEDIÁLNA POLITIKA

Vláda so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Vláda preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.

Táto sekcia vzniká v spolupráci s 365.bank.  Stretli ste sa s hoaxom, dezinformáciami či konšpiráciami? Dajte nám o nich vedieť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.