Facebook spúšťa novinky, vďaka ktorým by ste mali lepšie ovplyvňovať to, čo vám ukazuje

Facebook spúšťa novinky, vďaka ktorým by ste mali lepšie ovplyvňovať to, čo vám ukazuje Ilustr. foto: Facebook

Spoločnosť Facebook predstavuje novinku, vďaka ktorej avizuje, že užívatelia budú mať väčšiu kontrolu nad zdieľaným obsahom v rámci kanála vybraných príspevkov. Odteraz totiž budú môcť pri zverejnených príspevkoch obmedziť okruh osôb, ktoré ich komentujú, a to vďaka výberu z ponuky od možnosti “každý kto môže vidieť daný príspevok” až po možnosť sprístupniť príspevok užívateľom a stránkam, ktoré v príspevku označili.

"Zmyslom kanála vybraných príspevkov je prepojiť užívateľov Facebooku s tým, čo ich najviac zaujíma - s priateľmi a známymi, so zaujímavým obsahom a svetom okolo nich. Podobu kanála vybraných príspevkov každodenne ovplyvňujú facebookoví priatelia užívateľa, stránky, ktorým dá užívateľ To sa mi páči, skupiny, ku ktorým sa pridá, a obsah, na ktorý reaguje," píše spoločnosť v tlačovej správe. 

Upravením okruhu užívateľov, ktorí môžu príspevky komentovať, získajú užívatelia väčšiu kontrolu nad svojím zdieľaným obsahom a môžu tak obmedziť potencionálne nežiadúce interakcie. Verejne známa osobnosť, tvorca obsahu alebo značka môže taktiež obmedziť svoj okruh užívateľov, ktorí komentujú ich verejné príspevky, vďaka čomu sa bude cítiť bezpečne a bude mať možnosť zapojiť sa do zmysluplnejšej diskusie so svojou komunitou.

Nástroj má umožnosť usporiadať príspevky tak, aby čo najlepšie odrážali záujmy a priority užívateľa.

Majte pod kontrolou to, čo sa vám zobrazuje

V októbri roku 2020 zjednodušila spoločnosť Facebook svojím užívateľom triedenie a prechádzanie kanálmi vybraných príspevkov a dala im tak väčšiu kontrolu nad tým, čo sa im zobrazuje v kanály vybraných príspevkov. Spustila tiež nový nástroj nazvaný “Obľúbené”, vďaka ktorému majú užívatelia v kanály vybraných príspevkov kontrolu nad príspevkami svojich priateľov a stránok, ktoré ich najviac zaujímajú a ktoré považujú za prioritné. Užívatelia si môžu vybrať až 30 priateľov a stránok, ktoré si následne môžu pridať do Obľúbených. Ich príspevky sa potom zobrazia v kanály vybraných príspevkov vyššie, vďaka filtru je navyše možné tieto príspevky zobraziť aj samostatne. Funkciu Obľúbené užívatelia nájdu vo filtrovaciom menu, ktoré je novo dostupné v hornej časti kanála vybraných príspevkov.

Toto nové menu taktiež umožňuje jednoduchší prístup k sekcii Najnovšie. Užívateľom aplikácie Facebook pre Android sa lišta s filtrom zobrazí gestom swipe-up ( posunutím prstom hore ) v kanály vybraných príspevkov. Rovnaká funkcia bude v budúcich týždňoch testovaná aj pre aplikáciu v užívateľskom rozhraní iOS. Bez ohľadu na to, ako často užívatelia funkcie Najnovšie a Obľúbené používajú, nájdu ich v ponuke “Vaši zástupci”.

acebook rináša aj ďalšie nové nástroje, ako je napríklad “Uspanie príspevku”, vďaka ktorému môžu užívatelia dočasne skryť príspevky od vybranej osoby, stránky alebo skupiny či možnosť vypnutia politických reklám.

V kanály vybraných príspevkov sa zobrazujú aj navrhované príspevky

Prečo je to tak? Facebook to vysvetľuje tým, že chce užívateľom pomôcť objavovať nový a relevantný obsah. "Tieto navrhované príspevky sú založené predovšetkým na užívateľovom záujme o príspevok, súvisiacich témach a taktiež na polohe," píše spoločnosť.

Facebook pri automaticky navrhovaných príspevkov uvádza viac informácií pri možnosti “Prečo sa mi to zobrazuje?”.

Pokiaľ chcú užívatelia aktualizovať zobrazovaný a zdieľaný obsah vo svojom kanály vybraných príspevkov, musia najskôr skontrolovať jeho predvoľby a nastavenia súkromia.