Druhý štvrťrok v O2: Rast počtu SIM kariet aj 5G pokrytia

Druhý štvrťrok v O2: Rast počtu SIM kariet aj 5G pokrytia Ilustr. foto: O2

Prvý polrok operátora O2 sa niesol v znamení zmien nielen v produktovej oblasti, ale aj vnútorného nastavenia firmy. Po úvodnom predstavení nového portfólia O2 Paušálov ukázalo O2 viacero produktových noviniek, ktoré ešte viac zvýhodňujú jeho funkcionality. Zároveň sa však O2 mení aj zvnútra, keď od 1. júla prešlo na agilný spôsob riadenia organizácie, ktorého cieľom má byť ešte výraznejšie zefektívnenie vnútrofiremných procesov v prospech zákazníckej skúsenosti.

Z pohľadu dosiahnutých výsledkov vykázala skupina O2, ktorú tvoria spoločnosti O2 Slovakia a O2 Business Services, polročné výnosy vo výške 168 mil. eur a koncom júna evidovala 2,36 mil. aktívnych SIM kariet. Pokračujúca nepriaznivá situácia na trhu vyplývajúca z inflácie a vplyvu zvýšených cien energií sa prejavili aj v medziročnom poklese zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) v druhom štvrťroku o 4,5%. Aj napriek tomuto vývoju O2 intenzívne investuje do rozvoja sietí s cieľom zlepšovať zákaznícku skúsenosť a v sledovanom období presiahlo míľnik pokrytia polovice populácie najmodernejšou 5G sieťou.

„V O2 sme sa v druhom štvrťroku spolu s kolegami sústredili na migráciu zákazníkov s fakturovanými službami na úplne nové portfólio nášho obľúbeného O2 Paušálu. Okrem toho sa nám opäť podarilo narásť v počte zákazníkov o vyše 2% a potvrdiť tak pozíciu dvojky na mobilnom trhu. K tomu prispela naša spolupráca s najväčšou streamingovou službou Netflix, ako aj intenzívny rozvoj 5G siete, ktorou sme koncom júna pokrývali už viac ako polovicu ľudí na Slovensku.“ uviedol Igor Tóth, generálny riaditeľ O2.

Ako ďalej dodal: „Zmeny sa diali nielen v našom portfóliu produktov a služieb, ktoré ponúkame, ale intenzívne sme pracovali aj na vnútorných zmenách našej spoločnosti. Na to, aby sme mohli napĺňať našu víziu najodporúčanejšieho parťáka pre digitálne služby, zodpovedne sme sa v uplynulom období pripravovali na prechod na agilný systém riadenia našej organizácie, ktorý sme odštartovali začiatkom júla. Sme presvedčení, že nová štruktúra a spôsob práce nám pomôžu v našej ambícii poskytovať zákaznícky prívetivé produkty, ktoré im budú uľahčovať ich každodenný život s technológiami.“

Zmeny v produktovom portfóliu a sieťovom pokrytí

Po predstavení nového O2 Paušálu v úvode roka, predstavilo O2 aj v druhom štvrťroku viacero noviniek, ktoré vylepšili produktové portfólio. Už v apríli tak predstavilo v rámci konceptu PLUS k novým O2 Paušálom služby O2 Dátovka a Svet bez hraníc. O2 Dátovku môžu zákazníci využívať na pripojenie k internetu v tablete, notebooku, či prenosnom routeri. V atraktívnej cene tak získajú až 30 GB dát na pohodlné surfovanie mimo svojho domova. Svet bez hraníc k O2 Paušálom zvýhodňuje volania, SMS správy a dáta v zóne mimo krajín EÚ. O2 tiež zvýhodnilo dlhé volania pre program O2 Fér na faktúru pridaním nového balíka s neobmedzenými volaniami v atraktívnej cene. Rovnako však pre zákazníkov prinieslo aj novú, modernú platformu pre obľúbenú službu sledovania televízie O2 TV.
O2 tiež v druhom štvrťroku zvýšilo svoje úsilie v pokrývaní lokalít najmodernejšou 5G sieťou a koncom júna ohlásilo pokrytie na úrovni 52,5% ľudí na Slovensku.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Počet aktívnych SIM kariet sa v prvom polroku 2023 medziročne zvýšil o 2% na 2,36 mil. Počet zákazníkov s pravidelnou mesačnou platbou tvoril takmer 1,7 mil., z ktorých bolo 529 tis. M2M SIM kariet.
* Údaje už zohľadňujú vyčlenenie sieťovej infraštruktúry do samostatnej spoločnosti v roku 2022, ktorej výsledky sa do skupinových čísel nezapočítavajú.