Slovenská sporiteľňa končí predaj vkladných knižiek, pozrite sa, ako vyzerajú tie najstaršie

Slovenská sporiteľňa končí predaj vkladných knižiek, pozrite sa, ako vyzerajú tie najstaršie Foto: SlSP

Slovenská sporiteľňa 1. októbra ukončí predaj nových vkladných knižiek. Existujúcich knižiek sa zmena nedotkne a majitelia ich budú môcť využívať aj naďalej. Banka im však odporúča, aby svoje úspory presunuli na modernejšie sporiace či investičné produkty.

„Posledné roky sme intenzívne investovali do digitalizácie a klientom sme priniesli moderné riešenia, s ktorými môžu svoje úspory spravovať pohodlne kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú. Aj preto záujem o tradičné vkladné knižky klesá a tento produkt, ktorý bol historicky najobľúbenejším, sa postupne dostáva na okraj,“ hovorí o dôvodoch tohto kroku Michal Orlovský, riaditeľ odboru správy majetku klientov Slovenskej sporiteľne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čo s úsporami na existujúcich vkladných knižkách

Aj napriek ukončeniu predaja nových vkladných knižiek zostávajú existujúce knižky platné a ich majitelia ich môžu ďalej používať. „Držiteľom vkladných knižiek však chcem odporučiť, aby zvážili presun peňazí napríklad na niektorý zo sporiacich účtov. Svoje úspory tak budú môcť spravovať pohodlne elektronicky s Georgeom a kvôli výberu či zisteniu zostatku nebudú musieť chodiť s vkladnou knižkou do pobočky,“ vysvetľuje Orlovský. Navyše, časť pobočiek Slovenskej sporiteľne sa postupne mení na bezhotovostné poradenské centrá, ktoré vkladné knižky nebudú obsluhovať vôbec. Knižiek sa týkajú aj ďalšie obmedzenia, napríklad pri ich strate, zničení či krádeži sa k peniazom dostanete až po dvojmesačnom umorovacom konaní.

Vkladná knižka Eduarda Beneša

 Vkladná knižka T. G. Masaryka

Kedy sa oplatí úspory investovať

Úrokové sadzby štandardných bankových vkladových produktov, ako sú vkladné knižky, sporiace a termínované účty, sú v súčasnosti minimálne a hodnota takto uložených peňazí v dôsledku inflácie klesá. Preto by sme na nich mali držať len finančnú rezervu, teda peniaze slúžiace na vykrytie nepriaznivých výdavkov či dočasného výpadku príjmu. „Ak už máte rezervu vytvorenú a chcete si sporiť na dlhodobé ciele, ako je bývanie, vzdelanie detí či dôchodok, je lepšie siahnuť po investičných sporeniach, ktoré dokážu hodnotu úspor nielen zachovať, ale aj zvýšiť,“ odporúča Orlovský. Správne si rozložiť úspory a vybrať vhodné finančné produkty pomôže Finančný plán – užitočná pomôcka, ktorú si môžete jednoducho vyklikať online alebo si ho nechať bezplatne urobiť a prekonzultovať v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne.