Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí 250 tisíc eur na podporu verejnoprospešných projektov počas pandémie

Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí 250 tisíc eur na podporu verejnoprospešných projektov počas pandémie Foto: Slovenská sporiteľňa

500 tisíc eur pre 70 úspešných projektov, o ktorých pomohlo rozhodnúť aj 220 tisíc ľudí vo verejnom hlasovaní.

 

To je stručný sumár prvých dvoch úspešných ročníkov #mamnato, jedného z najväčších nadačných grantov na Slovensku. A Nadácia Slovenskej sporiteľne dnes opäť spúšťa 3. ročník úspešného grantu. Tohtoročné pokračovanie je zamerané na udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých organizácie pretavia skúsenosti, ktoré získali počas prvej vlny pandémie.

 

„Rozprávali sme sa s našimi partnermi z neziskového sektora a pochopili sme, že pomoc potrebujú viac, ako kedykoľvek predtým. Viaceré organizácie krízu premenili na motor, ktorý ich v aktivitách posúva ešte ďalej. Rozhodli sme sa preto náš tradičný #mamnato grantový program upraviť a našiť ho na mieru potrebám, ktoré tu máme dnes,“ vysvetľuje Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

 

Mení sa napríklad veľkosť podpory, ktorú poskytujeme na jeden projekt. V minulosti to bola pevná suma 8 000 eur. Tento rok majú organizácie väčšiu flexibilitu. Môžu požiadať o ľubovoľnú čiastku v rozmedzí od 5 do 10 tisíc eur. Úspešné projekty vyberá odborná komisia, v tomto ročníku nebude hlasovať verejnosť. Celková suma, vyhradená na všetky projekty, je aj tento rok 250 tisíc eur a budú o ňu rovnocenne bojovať neziskové organizácie, ale aj školy, mestá a obce. Projekt musí obsahovať konkrétne aktivity a inovatívne prvky. Mal by byť užitočný pre širšiu komunitu, prípadne zapojiť dobrovoľníkov.

„Úloha komunít je nesmierne dôležitá. Dnes viac, ako inokedy. V čase pandémie, kedy je sociálny život značne limitovaný, má práve miestna komunita moc zomknúť sa a pomáhať. Či už poskytnutím sociálneho kontaktu alebo jednoduchou asistenciou pri nákupe,“ dodáva Barbara Henterová.

Nadácia najväčšej slovenskej banky ešte v apríli vyčlenila dar jeden milión eur na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu. Po konzultácii s vtedajším permanentným krízovým štábom poskytla 500 tisíc eur Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémii vied. Peniaze išli na prístroj, ktorý urýchľuje proces testovania. Menšiu sumu získala nezisková organizácia IPčko. Tá zriadila špeciálnu krízovú linku na pomoc pri zvládaní špecifických situácií v súvislosti s pandémiou.

Detailné podmienky sú zverejnené v grantovej výzve na stránke www.mamnatogrant.sk.

 

Časový harmonogram
7. 10. 2020                                                                         vyhlásenie grantového programu
7. 10. 2020 ─ 6. 11. 2020 do 12:00 hod.                prihlasovanie projektov
7. 11. 2020 ─ 15. 1. 2021                                              vyhodnotenie projektov             
18. 1. 2021                                                                         vyhlásenie výsledkov na www.mamnato.sk
18. 1. 2021 ─ 15. 2. 2021                                              finalizácia projektov a zmluvný proces
15. 2. 2021 ─ 31. 10. 2021                                           realizácia projektov
do 31. 10. 2021                                                                podanie záverečnej správy, vrátane fin. vyúčtovania