ZUNO má opäť viac Kontaktných miest

ZUNO má opäť viac Kontaktných miest

ZUNO banka na prelome októbra a novembra rozšírila počet svojich Kontaktných miest z jedenásť na pätnásť. Svoje zastúpenia tak má už od novembra v Martine, Púchove a Liptovskom Mikuláši a ďalšie aj v Banskej Bystrici. V Kontaktných miestach si klienti môžu otvoriť účet, požiadať o pôžičku alebo refinancovanie, získať zabudnuté klientske číslo, alebo požiadať o obnovu prístupov do internet bankingu.

 

 


„Rozširovanie počtu Kontaktných miest je pre nás príležitosťou osloviť aj tých záujemcov o bankové služby, ktorí potrebujú napríklad pomoc s dodaním potrebných dokumentov, alebo sa chcú poradiť osobne. Klient tak môže pohodlne podpísať rámcovú zmluvu a odísť s aktívnym účtom vo vrecku," uviedol šéf divízie predaja ZUNO Ján Bača.

Pre ZUNO je stále prioritným komunikačným kanálom internetové a mobilné bankovníctvo, čo dokazuje napríklad aj nárast užívateľov mobilných aplikácií. Tie umožňujú klientovi riadiť všetky operácie s bankou priamo v mobile.
„Kontaktné miesta však popri online kanáloch a telefonickom Kontaktnom centre môžu niektorým klientom zjednodušiť komunikáciu s našou bankou. Veríme, že tak náš koncept ešte viac priblížime čoraz širšiemu okruhu záujemcov o kvalitné bankové služby," dodal Ján Bača. Aktuálne má ZUNO približne 250 000 zákazníkov.

Rozširovanie počtu Kontaktných miest ZUNO realizuje v spolupráci so spoločnosťou Global Finance, a.s. „Sme radi, že spolupráca so ZUNO bankou prináša klientom možnosť využitia komplexných finančných služieb v našich obchodných priestoroch a tým zabezpečiť maximálny možný komfort pri riešení ich finančných otázok v oblasti bankových služieb. Naším cieľom je tento komfort priniesť aj do ďalších miest v rámci celého Slovenska," uviedol predseda predstavenstva Global Finance, a.s. Martin Gregor.

Mapa Kontaktných miest ZUNO v SR

 

Od roku 2010 sa ZUNO postupne darí zlepšovať hospodárske výsledky. Dôvodom je rastúci predaj úverových produktov, keďže banka momentálne patrí z pohľadu ponúkaných sadzieb pri refinancovaní pôžičiek na špičku rebríčka medzi slovenskými bankami. Úrokové sadzby pri refinancovaní pôžičiek pritom v ZUNO začínajú pri 6,9 % p.a*. ZUNO má 750 mil. eur v depozitoch, objem úverov vo výške 70 mil. eur a dve stovky zamestnancov.