Rádiá sa pobijú o 15 frekvencií

Rádiá sa pobijú o 15 frekvencií

Do výberového konania o voľné frekvencie sa prihlásilo štrnásť záujemcov.

 

 

O pätnásť voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie prejavilo v jarnom výberovom konaní záujem štrnásť žiadateľov: C.S.M. group, Best FM Media, D.EXPRES, RADIO ROCK, RADIO FORMAT CONSULTING, INTERSONIC, Company art, TAM ART PRODUCTIONS, Rádio LUMEN, Dávid Kondicz – KONFER networks, Rádio WOW, Pavol Pipiška, T.W.Rádio a Rádio Šport.

Rádio LUMEN svoju žiadosť o udelenie frekvencie zobralo späť. Občianske združenie Company art Rada z výberového konania vylúčila, pretože právnickej osobe možno licenciu na vysielanie udeliť len ak má právnu formu obchodnej spoločnosti.

Najviac záujemcov sa uchádza o frekvenciu 88,2 MHz Nitra, pôvodne pridelenej spoločnosti LOUD, ktorá však nezačala v zákonnej lehote vysielať, preto jej licencia na vysielanie rádia PLUS FM zanikla.
Frekvenciu by chcelo využívať až deväť vysielateľov. Po päť uchádzačov sa prihlásilo o frekvencie 107,5 MHz Čadca a 95,3 Mhz Rožňava, štyri z pätnástich frekvencií zaujali len jediného uchádzača. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi
o vysielanie. Najviac frekvencií – deväť žiada prideliť spoločnosť C.S.M. group, záujem o sedem frekvencií má vysielateľ RADIO FORMAT CONSULTING, o šesť frekvencií sa uchádzajú vysielatelia RADIO ROCK a Best FM Media.
Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 12. mája.