Najvyšší súd dal za pravdu rade pri strate frekvencií rádia Viva

 Najvyšší súd dal za pravdu rade pri strate frekvencií rádia Viva Foto: Omédiách.com

Najvyšší súd SR vo štvrtok potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu z decembra minulého roka, ktorým Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o pridelení frekvencií, na ktorých do 21. decembra 2013 vysielalo Rádio VIVA, inej spoločnosti Corporate Legal, informuje rada.

Voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu nie je možné podať odvolanie. Potvrdené rozhodnutie Rady nadobudne právoplatnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu.

Podrobnosti: Frekvencie uvoľnené po Rádiu VIVA pridelila Rada spoločnosti CORPORATE LEGAL

O pridelení frekvencií Rada rozhodovala v rámci výberového konania v máji 2012 z dôvodu končiacej sa platnosti licencie na vysielanie spoločnosti Rádio VIVA, a.s., ktorú v zmysle zákona viac nebolo možné predĺžiť. Voči rozhodnutiu Rady sa odvolal jeden z neúspešných uchádzačov výberového konania – spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o.

Nespokojní majitelia spustili petíciu, ale aj reklamnú kampaň za opätovné získanie frekvecnií. V Bratislave bolo spustené nai ných frekvenciách rádio Viva Metropol.