Reklama na Prima banku je klamlivá

Reklama na Prima banku je klamlivá Reprofoto youtube Prima banka

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom poslednom zasadnutí rozhodla, že televízny spot Prima banky s názvom "Nechajte sa odmeňovať za každú platbu kartou" je neetická.

Sťažovateľ radu upozornil, že výrok, že klient dostane odmenu "za každú platbu kartou" je nepravdivý. „Odmena za platbu kartou je limitovaná do výšky poplatku za Osobný účet. Tento fakt je však opomenutý tak v TV spote ako aj na samotnej web stránke Prima banky. Nikde v reklame sa nespomína žiaden limit, žiadne maximum odmeny, ktorá môže byť pripísaná na účet a už vonkoncom nie je odkomunikované, že sa v podstate jedná len o zľavu z poplatkov," píše sťažovateľ.

Komisia uznala námietky sťažovateľa. „Podmienkou propagovaného benefitu je obmedzenie výšky vrátených peňazí do výšky poplatku za Osobný účet. Zákazník teda získa maximálnu odmenu za platbu kartou len do výšky 3,90€. Táto skutočnosť však v reklame uvedená nie je, a z deja reklamy, ako aj z jej textu táto podmienka ani nevyplýva," píše RPR v rozhodnutí.

Odporúčame aj: Všetky rozhodnutia z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

„Reklama môže vyvolať v spotrebiteľovi mylný dojem, že čím viac platieb kartou klient urobí, tým väčšia časť peňazí mu bude vrátená," upozorňuje rada.

„Vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa v reklame používa tvrdenie „za každú platbu kartou", je možné aj toto považovať za klamlivé, keďže odmena je limitovaná do vyššie uvedenej výšky, a teda nie je pravda, že zákazník získava odmenu za každú (ďalšiu) platbu kartou po dosiahnutí limitu 3,90€," píše komisia.

Odkaz texte reklamy na Všeobecné obchodné podmienky je podľa komisie nepostačujúci.