Stručne

Spolumajiteľ Primy, švédska MTG, predala volne šírené televízie Viasat v Maďarsku

Spolumajiteľ Primy, švédska MTG, predala volne šírené televízie Viasat v Maďarsku