Oddnes je možné zasielať príspevky do Novinárskej ceny 2012

Oddnes je možné zasielať príspevky do Novinárskej ceny 2012

V novom ročníku je 14 kategórií, hodnotiť sa budú príspevky napísané alebo ovysielané od 1. januára do 31. decembra 2012.

 

 

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila deviaty ročník súťaže Novinárska cena. Súťažné príspevky môžu prihlasovať do niektorej zo 14 kategórií autori, redakcie, vydavatelia, ale aj čitatelia, diváci, či poslucháči slovenských médií. Uzávierka súťaže je 31. januára 2013.

Rozhlasová a televízna reportáž sa budú tento rok prihlasovať do jednej spoločnej kategórie: najlepšia reportáž v elektronických médiách.

Občianska žurnalistika má priestor v rámci kategórie najlepší článok uverejnený na blogu.

Novinársku fotografiu bude možné prihlasovať do dvoch kategórií: reportážna fotografia a fotografická aktualita.

Kategória Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra ostáva aj v tomto roku česko-slovenská, spoločná pre Novinársku cenu na Slovensku a v Čechách.

Verejnosť bude môcť prostredníctvom online hlasovania na www.novinarskacena.sk/hlasovanie určiť víťaza špeciálnej Česko-slovenskej ceny. Príspevky do online hlasovania bude nominovať Rada súťaže slovenskej a českej Novinárskej ceny na základe odporúčaní porôt.

Rada súťaže udelí v tomto roku dve špeciálne ceny. Cenu otvorenej spoločnosti a Cenu Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska.

V tomto ročníku je súčasťou súťaže Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku. Tá bude udelená profesionálnym novinárom, ktorí prostredníctvom blogov, video-blogov či iných online formátov, vrátane redakčne komplexných online projektov reagujú na problémy spoločnosti.

V každej zo 14 kategórií bude udelená cena víťazovi vo výške 830 eur. Víťazi špeciálnych cien získajú po 1660 eur. Výsledky súťaže budú známe do 30. apríla 2013.

Novinárska cena upozorňuje na kvalitu práce novinárov a otvára diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky.