Dôležité: Ceny elektriny pre domácnosti by mali klesnúť

Dôležité: Ceny elektriny pre domácnosti by mali klesnúť FOto: FS

Tretí reaktor jadrovej elektrárne v Mochovciach je momentálne v prevádzke na 96 percent, plný výkon očakávame v priebehu najbližších dní. Od vydania územného povolenia ubehlo neuveriteľných 43 rokov, ale vyzerá to, že sme sa konečne dočkali. Slovensko sa vďaka tomu stane čistým exportérom elektriny a domácnosti dostanú v budúcom roku plný objem elektriny dohodnutý podľa memoranda. Jej cena pre domácnosti by mohla v budúcom roku dokonca aj klesnúť.

 „Plné spustenie tretieho reaktora v Mochovciach umožní Slovenským elektrárňam 100-percentné naplnenie záväzku z memoranda o dodávke lacnej elektriny na roky 2023 a 2024, ktoré spoločnosť podpísala ešte s Richardom Sulíkom. Jeho naplnenie v budúcom roku v stredu schválila aj vláda,“ povedal predseda Rady pre bezpečnú energiu Karol Galek s tým, že poplatky nestúpnu aj vďaka odstaveniu uhoľnej elektrárne Nováky. Ceny elektriny by mali podľa neho v budúcom roku dokonca klesnúť.

Reaktor v Mochovciach sa začal podľa K. Galeka spúšťať v septembri 2022 zavážaním jadrového paliva. „Po nástupe na ministerstvo hospodárstva boli Mochovce našou najväčšou výzvou, pretože mali pred sebou viacero problémov, ako napríklad materiálové zámeny na potrubí či výmeny kabeláže. Rovnako sa nedodržiaval harmonogram, všetok majetok bol založený, firma nebola schopná splácať svoje dlhy,“ priblížil s tým, že vďaka ich nasledujúcim krokom sa podarilo dospieť do dnešného stavu. „Sprísnili sme dohľad nad dostavbou, dohodli sme sa na výmene projektového riaditeľa, ochránili sme Mochovce pred veriteľmi zmenou zákona o kritickej infraštruktúre a tiež zabezpečili dovoz jadrového paliva po začiatku ruskej agresie,“ vysvetlil predseda rady.

Bloky 3 a 4 v Mochovciach sú však tzv. dvojblok. „Ak budeme mať po voľbách kompetenciu, rovnako ako pri treťom, aj pri štvrtom reaktore urobíme všetko pre to, aby bol čo najskôr dokončený a spustený,“ povedal Karol Galek a dodal, že dôležité je aj to, aby štát tiež posilnil svoj vplyv v Slovenských elektrárňach.

Zamerať sa však treba aj na ďalšie zdroje energie, ako jadrové, tak aj obnoviteľné. „Dôvodmi je silnejúca elektrifikácia, elektromobilita, priemysel 4.0, ale aj potreby spoločností U.S. Steel, Volvo či Slovalco. Očakávaný nárast spotreby elektrickej energie je viac ako 17 TWh do roku 2050,“ uviedol Karol Galek.

Strana Sloboda a Solidarita preto dáva verejný prísľub podporovať aj naďalej rozvoj jadrovej energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. „Energia je predpoklad akejkoľvek ľudskej činnosti vedúcej k udržaniu a rozvoju života. Pre chod celej spoločnosti je kľúčové zabezpečiť dostatok energie, ktorá bude zároveň šetrná k životnému prostrediu,“ vysvetlil K. Galek. Verejný prísľub obsahuje okrem dostavby a spustenia dvojbloku v Mochovciach napríklad aj povoľovanie a výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, vybudovanie nového jadrového zdroja na východe krajiny, zvýšenie kapacity obnoviteľných zdrojov či uskladňovanie elektriny.