Stanovisko k situácii vysielania TV Markíza v sieti DSI DATA

Stanovisko predsedu predstavenstva Rastislava Draveckého  k oznamu spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o:

Naša spoločnosť DSI DATA, a. s. má uzavretú so spoločnosťou MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. štandardnú zmluvu ako všetci operátori na Slovensku združení v Slovenskej asociácii pre káblové telekomunikácie (SAKT). Včera sme od spoločnosti Markíza obdržali oznámenie o odstúpení od zmluvy o distribúcii programových služieb Markíza.

Odstúpenie považujeme za unáhlené a neodôvodnené, nakoľko naša spoločnosť obratom a písomne v máji 2023 reagovala na oficiálnu výzvu spoločnosti Markíza, navrhli a zaviedli sme dočasné opatrenie v zmysle požiadaviek spoločnosti Markíza na dobu vysvetlenia problému, no spoločnosť Markíza od mája na našu odpoveď oficiálne nereagovala.

Porušovanie zmluvných podmienok podľa Markízy spočíva v tom, že k našej službe Základná flexiTV, ktorá obsahuje len bezplatné a verejnoprávne kanály, si môže zákazník doobjednať platené komerčné kanály v podobe voliteľných TV balíčkov bez nutnosti objednania kanálov Markízy. Okrem Základnej flexiTV vyše 92% našich zákazníkov využíva vyššiu službu Rozšírená flexiTV a Komplexná flexiTV, ktoré zahŕňajú vo svojej cene aj kanály Markízy a ktoré spoločnosť Markíza nerozporuje.

Napriek uvedenému rozporu si vážime dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Markíza a v záujme našich zákazníkov sa budeme snažiť spor čo najskôr urovnať a zabezpečiť kontinuálnu retransmisiu služieb spoločnosti Markíza.