Markíza odstúpila od zmlúv s operátormi ANTIK a DSI DATA

Markíza odstúpila od zmlúv s operátormi ANTIK a DSI DATA Ilustr. foto: Markíza

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA oznamila, že v utorok doručila oznámenia o odstúpení od zmlúv o distribúcii programových služieb spoločnostiam Antik Telecom a DSI DATA.

Odstúpením od zmlúv strácajú Antik a DSI DATA práva na distribúciu televíznych staníc skupiny Markíza a tiež prídu o samotný signál k 30. novembru 2023. "Markíza si váži svojich divákov a diváčky, a preto ich chce včas informovať o tomto kroku, aby nezostali zaskočení," informuje Markíza v tlačovej správe.

Dôvodom odstúpenia od zmlúv je podľa Markízy pretrvávajúce nedodržiavanie zmluvných podmienok zo strany Antik a DSI DATA, ktoré porušuje zmluvné pravidlá týkajúce sa televíznych staníc v ich ponukách pre zákazníkov.
Generálny riaditeľ skupiny Markíza Peter Gažík tvrdí, že odstúpenie od zmlúv je oprávnené. „Markíza sa dlhodobo snažila s oboma subjektmi v priebehu roku komunikovať a upozorňovala ich na porušovanie dohodnutých zmluvných podmienok. Keďže sme zo strany dotknutých spoločností nevideli záujem urovnať porušovanie zmluvných vzťahov, sme nútení pristúpiť k tomuto kroku,“ povedal Gažík.

O aké porušenie zmlúv ide, Markíza nekonkretizuje.

"Veríme teda, že si situáciu aj s novým vedením TV čoskoro vyjasníme a budeme spoločne môcť uistiť divákov o pokračovaní sledovania ich programov v Antiku,"píše v reakcii ANTIK Telecom. ""Odstúpenie považujeme za unáhlené a neodôvodnené, nakoľko naša spoločnosť obratom a písomne v máji 2023 reagovala na oficiálnu výzvu spoločnosti Markíza, navrhli a zaviedli sme dočasné opatrenie v zmysle požiadaviek spoločnosti Markíza na dobu vysvetlenia problému, no spoločnosť Markíza od mája na našu odpoveď oficiálne nereagovala," napísala v stanovisku spoločnosť DSI DATA.

Prinášame celé stanoviská Antik Telecom a DSI DATA:

Stanovisko k situácii vysielania TV Markíza v sieti Antik Telecom

Stanovisko k situácii vysielania TV Markíza v sieti DSI DATA