List Lukáša Dika, v ktorom vysvetľuje, prečo dočasne odchádza zo spravodajstva

List Lukáša Dika, v ktorom vysvetľuje, prečo dočasne odchádza zo spravodajstva Foto: Archív L.D.

Celé znenie listu riaditeľa Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS Lukáša Dika, ktorý prečítal na zasadnutí Rady RTVS predseda rady:

 

 

Vážený pán predseda, vážení členovia Rady RTVS,


pán generálny riaditeľ ma v súvislosti s prijatými opatreniami požiadal o písomné stanovisko k medializovaným informáciám. Všetky považujem za účelovú diskreditáciu a podlú manipulatívnu konštrukciu, namierenú proti mojej osobe, ako aj proti spravodajstvu RTVS.

Za uplynulé roky sa nám, spolu s celým tímom, podarilo výrazne skvalitniť verejnoprávne spravodajstvo. Kvalitou a nezávislosťou si získať dôveru divákov a poslucháčov, postaviť na nohy jeho televíznu časť. Zdvojnásobiť jeho sledovanosť a zdvojnásobiť aj vnímanie objektivity. Nikdy sme sa nenechali zatiahnuť do politických súbojov.

Tak, ako každý, tak aj ja som určite urobil aj chyby, no nič som neukradol, nezobral som úplatok, vždy som postupoval podľa najlepšieho svedomia a vedomia v prospech našich divákov a poslucháčov a  som presvedčený, že všetky výstupy spravodajstva RTVS počas môjho pôsobenia sú v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, v súlade so zákonom o RTVS ako aj ďalšou legislatívou. Svedčí o tom aj minimum podnetov a nálezov Rady pre vysielanie a retransmisiu, či opakované závery Rady RTVS, počas uplynulých 4 rokov.

Podrobnosti: Mika: Lukáš Diko dočasne nevykonáva svoju funkciu

Vážený pán predseda, vážení členovia Rady RTVS,

som presvedčený, že v tomto prípade, nejde len o Lukáša Dika, ale aj o nezávislú RTVS a jej spravodajstvo a tiež o to, či sa dodržiava Ústava SR a základné práva, ktoré garantuje. Prajem Vám, aby ste nikdy nestratili pocit bezpečia vo svojej krajine.

V súvislosti s opatreniami, ktoré prijal pán generálny riaditeľ, aby komisia mohla pracovať bez akýchkoľvek útokov a nedošlo k spochybňovaniu jej záverov, som sa rozhodol, že si budem čerpať dovolenku, prípadne iný typ voľna. Samozrejme, o ich záveroch, čo i len čiastkových, som pripravený diskutovať na zasadnutiach Rady RTVS.

Dovoľte mi ešte poďakovať sa mnohým kolegom, ktorí mi v uplynulých dňoch vyjadrili svoju podporu a dôveru. Nedovolím, aby ich práca bola terčom diskreditačných útokov, a bola spochybňovaná nezávislosť verejnoprávneho média.

S úctou,

Lukáš Diko, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS