Stanovisko Václava Miku po mimoriadnom rokovaní Rady RTVS

Stanovisko Václava Miku po mimoriadnom rokovaní Rady RTVS Foto: RTVS

 

 

 

Na rokovaní Rady RTVS som sa jasne vymedzil voči akýmkoľvek snahám zasahovať do integrity RTVS vrátane personálnych zásahov. Zdôrazňujem, že za týmto stanoviskom stojí celé vedenie RTVS. Rada RTVS nakoniec tiež jasne deklarovala, že jej dnešné zasadnutie nesleduje tieto ciele.

Zároveň v záujme predísť akýmkoľvek diskusiám na základe nepotvrdených skutočností a snahám poškodiť dobré meno RTVS a dôveryhodnosť spravodajstva RTVS, zriadim komisiu na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov RTVS.

Podrobnosti: Mika: Lukáš Diko dočasne nevykonáva svoju funkciu
 

Komisia bude vytvorená ako dočasný interný orgán RTVS. O výsledkoch jej skúmania bude informovať generálneho riaditeľa RTVS a aj príslušnú komisiu, ktorú zriaďuje Rada RTVS. Tento typ komisie zodpovedá štandardným postupom v tradičných verejnoprávnych európskych médiách a tento model je známy a overený aj v rámci EBU ako našej zastrešujúcej organizácie a preto som sa rozhodol uplatniť spomínané štandardné, overené a najlepšie riešenie.

Po dohode s generálnym riaditeľom Českej televízie som si do tejto komisie dovolil nominovať aj zástupcu ČT, ktorým bude Michal Kubal, vedúci redaktor zahraničného spravodajstva Českej televízie a moderátor hlavnej spravodajskej relácie ČT Události.

Viac: List Lukáša Dika, v ktorom vysvetľuje, prečo dočasne odchádza zo spravodajstva

Čo sa týka osoby p. Lukáša Dika, dnes ráno bol doručený jeho osobný list adresovaný predsedovi a členom Rady RTVS. V súvislosti s uvedenými opatreniami budem akceptovať návrh Lukáša Dika a na osobnom stretnutí sa s ním dohodnem konkrétne podmienky. Zdôrazňujem, že v žiadnom prípadne nejde o personálne opatrenie RTVS, Lukáš Diko naďalej ostáva riaditeľom sekcie spravodajstva, športu a publicistiky, ale dočasne nebude svoju funkciu vykonávať a rovnako nebude vstupovať do činnosti komisie, ako to aj sám navrhuje.