TV Lux dostala sankciu za reláciu o rodovej rovnosti

TV Lux dostala sankciu za reláciu o rodovej rovnosti

Moderátor televízie a hovorca KBS Jozef Kováčik hovorí o zásahu do náboženskej slobody a a presvedčenia. Podľa rady jeho relácia U Nikodéma na tému "Rodová rovnosť - rovnosť v čom?" bola nevyvážená.

 

 

Televízia Lux dostala od licenčnej rady sankciu – upozornenie na porušenie zákona. Podľa členov rady porušila zákon, pretože pri téme rodovej rovnosti nezabezpečila všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. V relácii U Nikodéma vysielateľ „nesprostredkoval tému rodovej rovnosti v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z hľadiska zástancov tzv. ideológie rodovej rovnosti," tvrdí rada.

Moderátorom relácie bol hovorca KBS Jozef Kováčik. Hosťami boli Daniela Ostatníková z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK, Marek Iskra riaditeľ Diecézneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici, tajomník KBS Anton Ziolkovský a právnik Martin Dilong. Rade sa nepáčilo, že do relácie nebol pozvaný nikto, kto zastáva opačný názor. Ten prezentuje napríklad aktivistka Oľga Pietruchová, alebo členovia Výboru pre práva pre práva LGBTI osôb.

Podľa názoru Kancelárie rady v relácii zazneli iba jednostranné názory, pri ktorých diskutujúci apelovali na divákov, aby si uvedomovali „nebezpečenstvo" vplyvu ideológie rodovej rovnosti. "Z vyjadrení účastníkov diskusie, ako aj samotného moderátora relácie, opakovane vyplynulo, že názor prezentovaný v rámci relácie je „správny", „zdravý" a „prirodzený", pričom ideológia rodovej rovnosti predstavuje deviáciu a negatívny trend, ktorý je potrebné zastaviť. Diskutujúci niekoľkokrát naznačili existenciu ničím nekonkretizovanej loby manipulujúcej verejnú mienku a pretláčajúcej rodovú rovnosť v rámci verejného a politického života, proti ktorej sa je podľa ich názoru nevyhnutné brániť," napísala v hodnotení relácie kancelária.

TV Lux je presvedčená, že k porušeniu zákona v relácii nedošlo

„Ide o opätovný zásah Rady do prejavov náboženskej slobody a presvedčenia, ktoré by mali byt na Slovensku zabezpečené," povedal pre Omédiách.com moderátor relácie Kováčik. Relácia podľa neho zachovala pluralitu názorov. „Pluralita neznamená, že je potrebné, aby sa dve strany hádali. Ide o pohľad na problematiku z rôznych pohľadov, čo relácia dodržala. Okrem iného sa však zdá, že dané rozhodnutie rady môže byť v negatívnom vzťahu s medzinárodnou zmluvou, ktorá cirkvám umožňuje zachovať si slobodu vo vyjadrovaní v tejto oblasti prostredníctvom vlastných médií," povedal Kováčik.

Odporúčame aj: Hovorca Konferencie biskupov si nemyslí, že je väčšia Malina ako Tomáš

Podľa zákona vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. Podľa rady zo širšieho pohľadu je toto ustanovenie právnym prostriedkom ochrany spoločnosti od presadzovania jednej ideológie alebo poskytovania priestoru na prezentovanie názorov vo vysielaní iba určitej skupiny ľudí.
Záznam relácie.