Biskupi šíria dezinformácie - gender ideológia je konšpirácia

Biskupi šíria dezinformácie - gender ideológia je konšpirácia Ilustr. foto: Omediach.com

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv sa ostro vyhradila voči tzv. pastierskemu listu, ktorý včera čítali kňazi v kostoloch po celom Slovensku. Okrem iného sa v ňom písalo, že Konferencia biskupov Slovakia (KBS) vyzýva veriacich aby nevolili strany podporujúce “gender ideológiu”. Pastiersky list svojim obsahom vyvolal negatívne reakcie spoločnosti a niektorých politikov a političiek.

“Takzvaná džender ideológia je naratív o údajnom sprisahaní a koordinovanom útoku zo Západu s cieľom zničiť naše tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. Je to vlastne konšpiračná teória. Toto slovné spojenie totiž nemá žiaden racionálny základ. Často sa ale nesprávne zamieňa s pojmom rodová rovnosť. Takéto chápanie je založené na nesprávnej interpretácii pojmov pohlavie a rod. Pohlavie ako biologický atribút ľudských bytostí je vrodené. Na rozdiel od pohlavia, rod sa vzťahuje na sociálne atribúty a možnosti spojené s tým. Tieto vlastnosti a vzťahy sú sociálne konštruované a učíme sa ich prostredníctvom socializačných procesov. Rod určuje, čo sa v danom kontexte od ženy alebo muža očakáva, čo je dovolené a oceňované. Vo väčšine spoločností existujú rozdiely a nerovnosti medzi ženami a mužmi v pridelených povinnostiach, vykonávaných činnostiach, prístupe k zdrojom a kontrole nad nimi, ako aj v možnostiach rozhodovania" povedala manažérka projektu Podpora rodovej rovnosti Dominika Stuchlíková.

Odporúčame: Pastiersky list biskupov k voľbám

Inštitút ľudských práv sa otázkam rodovej rovnosti venuje dlhodobo. V rokoch 2018 až 2020 realizoval kompletný genderový audit štátnej a verejnej správy na Slovensku a vydal odporúčania na zlepšenie zastúpenia žien v riadiacich funkciách. V súčasnosti v spolupráci s nórskou mimovládnou organizáciou KUN realizuje projekt Podpora rodovej rovnosti (Gender Equality Promotion) v ktorom sa venuje najmä scitlivovaniu verejnosti v tejto oblasti a vyvracaniu dezinformácii. Projekt bol podporený v rámci Nórskych grantov.

“Rodová rovnosť je princíp ľudských práv, ktorý zavádza spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi bez ohľadu na pohlavie alebo rod. V praxi to znamená rovnaké práva, povinnosti a možnosti pre mužov a ženy. Rovnosť neznamená, že muži a ženy budú rovnakí, ale že práva žien a mužov, ich povinnosti a životné možnosti nebudú závisieť od toho, či sa narodili ako muž alebo žena. Rodová rovnosť znamená, že záujmy, potreby a priority oboch, žien aj mužov, sú brané do úvahy, uznávajúc rozdiely medzi rôznymi skupinami žien a mužov. Žiadame preto Konferenciu biskupov Slovenska aby nešírila dezinformácie a nepodporovala politických extrémistov v politike takýmto preberaním ich agendy. Cirkev nebola stále odlúčená do štátu a preto je legitímne, že ak žije z daní všetkých občanov a občianok mala by zohľadňovať aj ich názory a potreby” dodal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.