Hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska bude prvýkrát žena

Hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska bude prvýkrát žena Foto: Peter Zimen/KBS

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) bude mať od 1. augusta novú hovorkyňu. Stala sa ňou Katarína Jančišinová. Predtým pracovala ako redaktorka, editorka a prekladateľka pre Vydavateľstvo Nové Mesto. Zároveň sa venovala prekladom a tlmočeniu z talianskeho a nemeckého jazyka.

Do funkcie hovorkyne nastúpi po kňazoch Martinovi Kramarovi, Jozefovi Kováčikovi a Mariánovi Gavendovi. Hovorkyňa bola zvolená - voľba sa konala na úvod 105. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne.

„Chcem sa poďakovať Konferencii biskupov Slovenska za prejavenú dôveru. Uvedomujem si, že po prvý raz prichádza na miesto hovorcu žena a laička. Je to pre mňa veľká a zodpovedná výzva. Beriem ju však ako službu, ktorú chcem vykonávať v tvorivej spolupráci s biskupmi a generálnym sekretariátom KBS. Verím, že moje pôsobenie bude prínosom pre Konferenciu biskupov Slovenska a pre veriacich, a tiež pre komunikáciu so svetom médií. Teším sa na spoluprácu,“ povedala Katarína Jančišinová.

Katarína Jančišinová vyštudovala nemecký jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakom mieste neskôr vyštudovala taliansky jazyk a literatúru a talianske reálie. Titul master získala na Teologickom inštitúte Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite v Ríme.

Pôsobila ako lektorka nemeckého jazyka, neskôr ako učiteľka na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Od roku 2016 doteraz spolupracovala s portálom, časopisom a Vydavateľstvom Nové Mesto. Zároveň pôsobila ako tlmočníčka.